Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Контакт

Министарство правде и државне управе
Немањина 22-26
11000 Београд

 


Сектор за правосуђе: 011/3622-356

Одељење за надзор у судовима (притужбе грађана, прекршаји): 011/363-1740, 363-1078

информације се могу добити сваког радног дана од 11.00-13.00 часова

Одсек за правосудне професије
(судски вештаци, судски тумачи, извршитељи и јавни бележници):

тел. 011/3622-342, 011/363-1133

 

Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу: 011/3622-340
Одељење за међународну правну помоћ: тел/факс: 011/ 3622-340
Трансфер осуђених лица и екстрадиције: тел/факс: 011/3622-352 и 3622-351

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте: тел. 011/3345-671
011/3345-532

Сектор за материјално-финансијске послове: 011/3620-561
 
Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права:
011/3117-074

Секретаријат министарства: 011/3622-345

Управа за извршење кривичних санкција: 011/3631-026

Дирекција за управљање одузетом имовином: 011/3622-460

Информације о правосудним испитима:
информације се могу добити сваког радног дана путем e-mail: radomir.radulovic@mpravde.gov.rs и броја телефона 011/3631779

Контакт с новинарима: 011/3620-497
Контакт с новинарима Управе за извршење кривичних санкција: 011/3616-588


Пријемна канцеларија ПИСАРНИЦЕ налази се у централном  холу ( Немањина 22-26) и ради од 8:30 до 16:30 часова.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ