Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Европске интеграције

Министарство правде својим свакодневним активностима активно учествује у процесу приближавања Републике Србије Европској унији, испуњавању обавеза из Европског партнерства, препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања Европској унији, а након потписивања и ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању, предузима све неопходне мере у циљу постепеног усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ у области правосуђа.

У оквиру усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ и успостављања европских стандарда у области правосуђа, Министарство правде предузело је бројне законодавне активности, те је у последње две године усвојено више од тридесет закона, што истовремено представља предуслов за даљи процес европских интеграција, али је у великој мери допринело процесу визне либерализације што је резултирало да грађанима Србије буду укинуте визе за путовање у земље Шенгенског споразума.

Министарство правде активно је учествовало у процесу ревизије дела Владиног документа Национални програм интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ) у области правосуђа. Као једна од редовних активности је и ажурирање електронске базе закона и подзаконских аката који су као приоритети предвиђени у НПИ. Као саставни део спровођења Националног програма интеграција Републике Србије у Европску унију, Влада Републике Србије формирала је Координационо тело за процес приступања Европској унији, Стручну групу Координационог тела, као и подгрупе за припрему и преговоре о приступању Републике Србије Европској унији. Министарство правде руководи Подгрупом за правосуђе и основна права, али је укључено и у рад других подгрупа.

У циљу информисања представника Европске комисије Министарство правде редовно сачињава извештаје о предузетим активностима о напретку који је остварен у области реформе правосудног система Републике Србије и даљој борби против организованог криминала и корупције.

Након што је Република Србија поднела захтев за чланство у Европској унији, Министарство правде је у оквиру процеса придруживања, приступило изузетно захтевном процесу координације и припреме одговора на питања из Упитника Европске комисије ради стицања статуса кандидата, чије се упућивење Републици Србији очекује у првој половини 2010. године.

Ажурирани прописи EU - ACQUIS communautaire по областима (правосуђе, борба против корупције, орг. криминала итд)

Најбоља пракса правосудне управе, подршка пројекта USAID

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Међународна правна помоћ ПРИРУЧНИЦИ

САВЕТ за међународно приватно право

Хашке конвенције - Примена у пракси

Отмица деце-грађанско правни аспекти Хашка конвенција

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ