Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Међународни уговори о правној помоћи у грађанским стварима

II. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ О ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

У ГРАЂАНСКИМ СТВАРИМА

БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ

АЛЖИР

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФРЈ и Демократске Народне Републике Алжир од 31. марта 1982. ("Службени лист СФРЈ-Међународни уговори број 2/1983, исправка објављена у "Службеном ллисту СФРЈ"-Међународни уговори број 10/1984), ступио на снагу 20. децембра 1984.

АУСТРИЈА

1. Уговор о узајамном правном саобраћају између ФНРЈ и Републике Аустрије од 16. децембра 1954. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 8/1955), ступио на снагу 13. децембра 1955.

2. Споразум о узајамном признавању и извршењу одлука о издржавању између ФНРЈ и Републике Аустрије од 10. октобра 1961. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 2/1963), ступио на снагу 25. децембра 1962.

3. Споразум о узајамном признавању и извршењу одлука изабраних судова и поравнања закључених пред избраним судовима у трговачким стварима између ФНРЈ и Републике Аустрије од 18. марта 1960. године ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак број 5/1961), ступио на снагу 17. маја 1961. године.

БЕЛГИЈА

1. Споразум о правној помоћи у грађанским и трговачким стварима између СФР Југославије и Краљевине Белгије од 24. септембра 1971. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 7/1974), ступио на снагу 1. јуна 1972.

2. Конвенција о признању и извршењу судских одлука о издржавању између СФРЈ и Краљевине Белгије од 12. децембра 1973. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 45/1976), ступила на снагу 8. марта 1976.

3. Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобођењу од легализације између СФРЈ и Краљевине Белгије од 24. септембра 1971. ("Службени лист СФРЈ", број 55/1972), ступила на снагу 1. децембра 1972.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. Уговор о између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 24. фебруара 2005. ("Службени лист СЦГ"-Међународни уговори број 6/2005) ступио на снагу 9. фебруара 2006.

2. Уговор између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, потписан у Београду, 26. фебруара 2010. године, од ког датума се и примењује.

БУГАРСКА

Уговор о узајамној правној помоћи између ФНРЈ и Народне Републике Бугарске од 23. марта 1956. ("Службени лист ФНРЈ"- Додатак, број 1/1957), ступио на снагу 17. јануара 1957.

ЦРНА ГОРА

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, потписан у Подгорици 29.маја 2009. године ("Сл. гласник РС Међународни уговори, бр. 1 од 21.маја 2010. године" ).

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

1. Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Чешке Социјалистичке Републике од 20. јануара 1964. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 13/1964), ступио на снагу 2. августа 1964.

2. Уговор о трговини и пловидби између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Чекословачке Републике од 14.12.1928. године ("Службене новине КЈ", број 268/1929), ступио на снагу 26.11.1929. године.

ФРАНЦУСКА

1. Споразум о олакшању примене Хашке конвенције о грађанском поступку од 1. марта 1954. године између СФРЈ и Француске републике од 29. октобра 1969. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 21/1971), ступио на снагу 1. јануара 1971.

2. Конвенција о издавању исправа о личном стању и ослобођењу од легализације од 29. октобра 1969. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 3/1971), ступила на снагу 1. новембра 1970.

3. Конвенција о надлежности и о закону који се примењује у области личног и породичног права између СФРЈ и Француске Републике од 18. маја 1971. године ("Службени лист СФРЈ", број 5/1972), ступила на снагу 1. децембра 1972.

4. Конвенција о признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима између Владе СФРЈ и Владе Француске Републике од 18. маја 1971. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 7/1972), ступила на снагу 1. фебруара 1972.

5. Конзуларна конвенција о настањивању између Краљевине СХС и Француске Републике од 30. јануара 1929. ("Службене новине" број 112/1929), ступила на снагу 18. септембра 1931.

ГРЧКА

1. Конвенција о узајамним правним односима између ФНРЈ и Краљевине Грчке од 18. јуна 1959. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 7/1960), ступила на снагу 31. марта 1960.

2. Споразум о узајамном признавању и извршењу судских одлука између ФНРЈ и Краљевине Грчке од 18. јуна 1959. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 6/1960), ступио на снагу 31. марта 1960.

3. Уговор о трговини и пловидби између Краљевине СХС и Републике Грчке од 2. новембра 1927. ("Службене новине", број 254/1928), ступио на снагу 1. новембра 1928.

ХОЛАНДИЈА

Уговор о трговини и пловидби између Краљевине југославије и Краљевине Хландије од 28. маја 1930. ("Службене новине", број 85/1932), ступио на снагу 17. априла 1932.

ХРВАТСКА

Уговор између СРЈ и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 15. септембра 1997. ("Службени лист СРЈ"-Међународни уговори број 1/1998), ступио на снагу 28. маја 1998.

ИНДИЈА

Споразум између Југославије и Индије о реципрочном признању дипломатско-конзуларне форме закључења брака од 26. новембра 1956. и 03. маја 1957. године ("Службени лист ФНРЈ", број 3/1958), ступио на снагу 03. маја 1957. године.

ИРАК

Уговор о правној и судској сарадњи између СФРЈ и Републике Ирак од 23. маја 1986. ("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори број 1/1987), ступио на снагу 11. августа 1987.

ИРАН

Споразум између Југославије и Ирана о узајамном ослобођењу од давања "CAUTIO IUDICATUM SOLVI" пред југословенским и иранским судовима од 19. и 14. маја 1956. године ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 2/1957), ступио на снагу 14. маја 1956. године.

ИТАЛИЈА

1. Конвенција између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Италије о правној и судској заштити односних држављана од 6. априла 1922. ("Службене новине", број 42/1931), примењују се чланови 13-16 ове конвенције у складу са чланом 26. Конвенције о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима између ФНРЈ и Италијанске Републике од 3. децембра 1960.

2. Конвенција о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима између ФНРЈ и Италијанске Републике од 3. децембра 1960. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 5/1963), ступила на снагу 20. јануара 1967.

ЈАПАН

Уговор о трговини и пловидби између Федеративне Народне Републике Југославије и Јапана од 28. фебруара 1959. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 7/1959), ступио на снагу 20. јула 1959.

КИПАР

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФРЈ и Републике Кипар од 19. септембра 1984. ("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, број 2/1986), ступио на снагу 15. фебруара 1987.

ЛИБИЈА

Конвенција о конзуларним односима између СФРЈ и Социјалистичке Народне Арапске Либијске Џамахирије од 1. јула 1981. ("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, број 2/1984), ступила на снагу 20. новембра 1982.

МАЂАРСКА

Уговор о узајамном правном саобраћају између СФРЈ и Народне Републике Мађарске од 7. марта 1968. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 3/1968), ступио на снагу 18. јануара 1969. новелиран 25. априла 1986., измене и допуне објављене у "Службеном листу СФРЈ"-Међународни уговори, број 1/1987), ступиле на снагу 5. децембра 1987.

МАКЕДОНИЈА

1. Конзуларна конвенција између СРЈ и Републике Македоније од 3. јула 1997. ("Службени лист СРЈ"-Међународни уговори, број 1/998), ступила на снагу 11. априла 1998.

2. Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између Србије и Црне Горе и Републике Македоније од 06. јула 2004. ("Службени лист СЦГ"-Међународни уговори, број 22/2004, ступио на снагу 9. марта 2005.

МОНГОЛИЈА

Уговор о пружању правне помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Монголске Народне Републике од 8. јуна 1981. ("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, број 7/1982), ступио на снагу 27. марта 1983.

НОРВЕШКА

  Споразум о реципрочном признавању дипломатско-конзуларне форме брака између Југославије и Норвешке, постигнут разменом нота од 10.04. и 31.08.1957. године ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак 6/1958), ступио на снагу 31.08.1957. године.

ПОЉСКА

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између ФНРЈ и НР Пољске од 6. фебруара 1960. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 5/1963), ступио на снагу 5. јуна 1963.

РУМУНИЈА

Уговор о правној помоћи између ФНРЈ и Румунске Народне Републике од 18. октобра 1960. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 8/1961), ступио на снагу 1. октобра 1961. са Додатним протоколом од 21. јануара 1972. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 4/1973), ступио на снагу 8. новембра 1972.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНРЈ и СССР од 24. фебруара 1962. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 5/1963), ступио на снагу 26. маја 1963.

С А Д

Трговински уговор између Србије и Уједињених Држава Америчких од 2/14. октобра 1881. ("Српске новине", број 268/1882), ступио на снагу 15. новембра 1882.

СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА

Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Чешке Социјалистичке Републике од 20. јануара 1964. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 13/1964), ступио на снагу 2. августа 1964.

ШПАНИЈА

Конвенција о трговини и пловидби између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Шпаније од 27. септембра 1929. ("Службене новине КЈ", број 307/1929), ступила на снагу 28. децембра 1929.

ШВАЈЦАРСКА

Уговор о трговини између ФНРЈ и Швајцарске Конфедерације од 27.09.1947. године ("Службени лист ФНРЈ" број 15/1949), ступио на снагу 15.03.1949. године.

ШВЕДСКА

1. Уговор о трговини и пловидби између Краљевине Југославије и Краљевине Шведске од 14. маја 1937. ("Службене новине", број 254/1938), ступио на снагу 8. децембра 1938.

2. Споразум између СФРЈ и Краљевине Шведске о укидању легализације исправа од 29.новембра 1990. године (није ратификован, због чега није на снази).

3. Споразум између СФРЈ и Краљевине Шведске о олакшању примене Хашке конвенције о грађанском поступку од 01. марта 1954. године, од 22. новембра 1990. године (није ратификован, због чега није ступио на снагу).

ТУРСКА

Конвенција између Краљевине Југославије и Републике Турске о узајамним односима по предметима судским, грађанским и трговачким од 3. јула 1934. ("Службене новине", број 26/1936), ступила на снагу 27. јула 1937.

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. Уговор о трговини и пловидби између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Ирске од 12. маја 1927. ("Службене новине" број 46/1928), ступио на снагу 9. фебруара 1928.

2. Конвенција између Краљевине Југославије и Велике Британије о уређењу међусобне помоћи у вођењу поступка у грађанским и трговачким стварима које су у течају или које могу бити у течају пред односним судским властима од 27. фебруара 1936. ("Службене новине", број 116/1937), ступила на снагу 18. августа 1937.

Списак земаља са којима немамо закључене билатералне уговоре:

1. Луксембург

2. Шведска

3.Португал

4. Ирска

5. Малта

6. Литванија

7. Летонија

8.Естонија

9.Словенија

10.Финска

Имајући у виду интезитет правног сабораћаја са појединим од земаља Европске уније као и потребу регулисања свих видова међународне правне помоћи са тим земљама, те чињеницу да са појединим од наведених земаља не постоје билатерални уговори о правној помоћи, требало би размотрити могућност закључивања уговора са следећим земљама, чланицама Европске уније:

1. Шведска-уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи

2. Словенија- уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи

3. Велика Британија- уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи 4. Италија- уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи

5. Холандија- уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи

6. Португал- уговор којим би били регулисани сви облици правне помоћи

7. Аустрија- уговор о правној сарадњи у управним стварима,

8. Немачка-уговор о правној сарадњи у грађанским стварима.

Напомињемо да је својевремено Румунија тражила закључење потпуно новог уговора о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, а Бугарска закључење уговора о трансферу осуђених лица, па би ове чињенице требало имати у виду. Такође би требало евентуално размотрити закључење посебног уговора са Чешком, а посебног са Словачком, с обзиром да су ове две земље сада самосталне.

МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ

Хашка конвенција о грађанском судском поступку од 17. јула 1905. ("Службене новине", број 100/1930), ступила на снагу 7. јануара 1930.

Хашка конвенција о грађанском поступку од 1. марта 1954. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 6/1962), ступила на снагу 12. априла 1957..

Хашка конвенција о олакшању међународног пруступа судовима од 25. октобра 1980. ("Службени лист СФРЈ" -Међународни уговори, број 4/1988), ступила на снагу 1. октобра 1988.

Хашка конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа од 5. октобра 1961. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 10/1962), ступила на снагу 24. јануара 1965, исправка објављена у "Службеном листу СРЈ" -Међународни уговори, број 10/2002)

Хашка конвенција о грађанско-правним аспектима међународне отмице деце од 25. октобра 1980. ("Службени лист СФРЈ"- Међународни уговори, број 7/1991), ступила на снагу 1. децембра 1983.

Хашка конвенција о достављању у иностранству аката у грађанској и трговачкој материји, потписана 15. новембра 1965, (Сл гласник РС Међународни уговори, бр. 1 од 21.маја 2010. године)

Хашка конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, од 18. марта 1970, (Сл. гласник РС Међународни уговори, бр. 1 од 21.маја  2010. године)

Европска конвенција о обавештењима о страном праву од 7. јуна 1968. ("Службени лист СФРЈ" -Међународни уговори, број 7/1991), ступила на снагу 17. децембра 1969.

Париска конвенција о издавању неких извода из матичних књига намењених иностранству од 27. септембра 1956. ("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 9/1967), ступила на снагу 15. марта 1958.

Бечка конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика од 8. септембра 1976. ("Службени лист СФРЈ" -Међународни уговори, број 8/1991), ступила на снагу 20. јула 1990.

Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству од 20.06.1956. године ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 2/1960), ступила на снагу 25. маја 1957.

Конвенција о једнообразном закону о облику међународног тестамента од 26.10.1973. године ("Службени лист СФРЈ" – Међународни уговори, број 3/1987), ступила на снагу 09. фебруара 1978.

Европски споразум о прослеђивању молби за правну помоћ од 27.01.1972. године ("Службени лист СРЈ" – Међународни уговори, број 9/2001), ступио на снагу 28. фебруара 1977.

Конвенција о сукобима закона у погледу тестаментарни одредаба од 05.10.1961. године ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 10/1962), ступила на снагу 05. јануара 1964.

Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука од 10.06.1958. године ("Службени лист СФРЈ" – Међународни уговори, број 11/1981), ступила на снагу 07. јуна 1959.

Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи од 25.04.1961. године ("Службени лист ФНРЈ", број 12/1963), ступила на снагу 07. јануара 1964. године.

15. Грађанско правна конвенција о корупцији ("Службени гласник

Републике Србије"-међународни уговори, 102/2007)

16. Европска конвенција о признању и извршењу одлука о старању о деци и 

поновном успостављању односа старања од 20.05.1980. године ("Службени

лист СРЈ" - Међународни уговори 1/2001)

17. Бечка конвенција о конзуларним односима од 24.04.1963. године

("Службени лист СФРЈ" – Додатак, број 5/1966), ступила на снагу 19. марта 

1967. године.

III. КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА И СЛОБОДАМА

 ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

1.Међународни пакт о грађанским и политичким правима од 16.12.1966. године, ступио на снагу 1976. године (“Службени лист СФРЈ”, бр.7/1971).

2.Факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима од 16.12.1966. године, ступио на снагу 1976. године (“Службени лист СРЈ” - Међународни уговори, 4/2001).

3.Други факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима од 15.12.1989. године који има за циљ укидање смртне казне, ступио на снагу 1991. године  (“Службени лист СРЈ”, бр. 4/2001).

4.Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака од 10.12.1984. године, ступила на снагу 1987. године (“Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, бр. 9/1991).

5. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода од 4.11.1950. године, ступила на снагу 1953. године, измењена у складу са Протоколом бр. 11, Протокол уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокол бр. 4. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокол број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокол бр. 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокол бр. 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокол бр. 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима (“Службени лист СЦГ” - Међународни уговори, бр. 9/2003). Протокол број 14. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода ("Службени лист СЦГ" - Међународни уговори, бр. 5/2005).

6.Европска конвенција о спречавању мучења и нехуманих или понижавајућих казни или поступака од 26.11.1987. године, ступила на снагу 1989. године, измењена и допуњена Протоколом 1 и Протоколом 2 уз Конвенцију од 4.11.1993. године (“Службени лист СФРЈ” - Међународни уговори, бр. 9/2003).

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ