Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Заједнички донаторски фонд за подршку сектору правде

 

Министарство спроводи Пројекат Заједничког донаторског фонда за подршку сектору правде, успостављен je 2008. године, уз подршку партнера из развијених земаља којим администрира Светска Банка и представља механизам за удруживање донаторских средстава и координацију донаторске помоћи у сектору правде. У оквиру овог пројекта тренутно учествују следеће земље: Данска, Норвешка, Словенија, Шпанија, Швајцарска, Шведска, Велика Британија и Холандија.

Циљ пројекта је флексибилнија подршка Министарству правде и правосудним органима и институцијама ради остваривања свих циљева и приорета утврђеним у стратешким документима Владе.

Пројекат је предвиђен као ефикасан инструмент координације између Министарства правде и других правосудних институција попут судова и тужилаштва, Европске комисије, партнера из развијених земаља, државне управе како би се омогућило:

  • ажурирање Националне стратегије реформе правосуђа и израда плана будућих активности у вези са реформом правосуђа,
  • јачање институционалних капацитета Министарства правде и правосуђа у циљу примене, координисања, надгледања и оцењивања даљег тока процеса реформе правосуђа као и модернизације, праћења и извештавања о напретку реформи. 

Заједнички донаторски фонд за подршку сектору правде садржи следеће компоненте:

1. Институционални капацитети - Циљ је да се олакша изградња капацитета у Министарству правде, правосуђу и Министарству финансија који ће осмишљавати, координисати и спроводити програме реформе и модернизације правосудног сектора.

2. Управљање ресурсима и координација помоћи - Циљ је да се ојача управљање ресурсима и координација помоћи у сектору правосуђа.

3. Правно и институционално окружење - Циљ је да се ојача правни и институционални оквир.

4. Правосудни објекти и инфраструктура  - Циљ је да се олакша процес убрзања систематске модернизације мреже судова и јавних тужилаштава; ојача коришћење ресурса, као и послови и управљање просторијама и ИТ средствима у судовима и тужилаштвима; и да се помогне приликом процене ових ефеката на приступ правди и задовољство корисника.

5. Информисање, мониторинг и евалуација - Циљ је да се институционализује стратешко ширење ове тематике у јавности, уведу механизми за мониторинг и евалуацију у циљу праћења и извештавања о напретку оствареном у реформи правосуђа и ефектима који из реформе произилазе.

6. Приступ правди (Бесплатна правна помоћ) - Циљ је да се унапреди приступ правди у Србији кроз транспарентнији, ефектнији и ефикаснији систем правне помоћи доступан свим грађанима, укључујући и жене и мањине у свим регионима. Даљи развој система правне помоћи, израда законодавног оквира и спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ