Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Програм поделе власти (СПП)


ПРОГРАМ ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ (СПП)

Трајање пројекта:  август 2008. – август 2013.

Корисници:
Министарство правде
Високи савет судства
Судови у Србији
Народна скупштина


Историјат:


Овај пројекат је финансиран од стране Агенције за међународни развој Сједињених Држава (УСАИД) на основу петогодишњег уговора са Еаст-Wест Манагемент Институте, Инц. (ЕWМИ). ЕWМИ је непрофитна организација са седиштем у Њујорку, која има обимно искуство у области унапређења реформе правосудног система у региону и већ спроведене, као и текуће пројекте реформе правног система у Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији. Активности СПП-а у вези са Народном скупштином спроводе се на основу подуговора са Центром за међународни развој при Државном универзитету Њујорка у Олбанију (СУНY), светским лидером у јачању парламентарних институција.


Главни циљеви
:

Циљ СПП-а је да обезбеди подршку Националној стратегији реформе правосуђа у Србији коју је донело Министарство правде, а нарочито подршку основним стратешким циљевима, односно, независности (независан буџетски орган) и одговорности (делотворно управљање предметима). Овим ће се Србија приближити приступању Европској унији захваљујући јачању равноправније поделе власти и овлашћења између три гране власти у Србији. СПП ће такође пружити подршку напорима Народне скупштине Републике Србије да побољша своје капацитете у погледу финансијске независности.


Главни партнери:


Министарство правде, Високи савет судства, судови у Србији и Народна скупштина Републике Србије,


Опис активности:

  • Законом о Високом савету судства, донетом у децембру 2008. године, основан је нови Савет задужен за буџет судске гране власти, међутим, он нема претходног искуства а ни капацитете за формирање или управљање буџетима. СПП ће сарађивати са Високим саветом судства на успостављању буџетског органа за судску грану власти, као и на обуци особља тог органа и пружању помоћи Савету у циљу развоја буџета заснованом на потребама судске гране власти. СПП ће сарађивати са судовима на формирању једнообразних захтева за буџет који ће се заснивати на потребама.
  • Национална стратегија реформе правосуђа Министарства правде предвиђа све већу професионализацију кадра судске управе. СПП ће помоћи да се у оквиру судског особља створи нова или редефинисана функција судског менаџера и да се новим судским менаџерима обезбеди обука из области ефикасног руковођења судовима. СПП ће такође помоћи судовима да смање број старих предмета, као и да се смањи дужина трајања судског поступка.
  • СПП ће пружити помоћ и обуку особљу Народне скупштине у поступку утврђивања буџета и управљања финансијама као и стратешком планирању. СПП ће помоћи да се побољша јавност рада Скупштине. У оквиру СПП-а ће се, такође, обезбедити стручни савети у вези са конкретним законима, према потреби.


Очекивани резултати пројекта:

  • Већа независност поступка судског буџета на основу објективних стандарда;
  • Побољшани капацитети судства у Србији за расподелу и стицање буџетских средстава и управљање истима;
  • Ефикасније вршење правосудне функције од стране судова у Србији, где су постављени квалификованији судски менаџери;
  • Боље руковођење судовима захваљујући професионалнијим судским менаџерима (што ће омогућити да судије и председници судова посвете више времена решавању предмета уместо управљању особљем и ресурсима);
  • Бољи капацитети у оквиру Народне скупштине за управљање њеним буџетом и ресурсима и за побољшање њених функција већања и надзора, и
  • Шири и бољи приступ јавности информацијама из Народне скупштине Републике Србије.
НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ