Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Анализа стања безбедности у правосудним органима

21.06.2007.

На основу статистичких података добијених од окружних судова о условима за обављање послова правосудне страже и о њиховој техничкој опремљености у окружним и општинским судовима, утврђено је да је неопходно организовати судску стражу у 150 објеката правосудних органа.

Анализа је показала да је од 731 радног места судског стражара, колико је систематизацијом предвиђено, тренутно попуњено 450 радних места. Ово указује на чињеницу да је неопходно запослити још 281 лице које ће обављати послове правосудног стражара.

Министарству правде достављени су и извештаји о техничкој опремљености правосудних објеката металдетектор вратима и ручним маталдетекторима, на основу којих је утрвђено да само три окружна суда, од укупно 25, немају врата за детектовање метала. Општински судови проценили су да због безбедности и њиховим објектима треба обезбедити известан број металдетектор врата. Одлуку о оправданости ове набавке требало би да донесу председници окружних судова у консултацији са стручним службама. Када је реч о ручним металдетекторима, судови поседују 184 ова уређаја, али је неопходно набавити још 301 ручни детектор метала.

Извештај достављен Министарству садржи и податке о броју ватреног оружја, гумених палица и других средстава принуде, као и о обучености припадника судске страже. Подаци говоре да је 348 стражара квалификовано да рукује ватреним оружје, док њих 102 није прошло законом предвиђену обуку. Од ватреног оружја правосудни органи поседују 95 пиштоља, 86 гумених палица и 73 лисице, што је по њиховим проценама знатно мањи број од неопходног. Стога судови потражују још 566 пиштоља, 606 гумених палица и 607 лисицa.

На основу добијене анализе Министарство правде је већ писмено обавестило судове да изврше попуну радних места судске страже. Финансијска средства за пријем радника и за набавку неопходне техничке опреме обезбедиће Министарство правде.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ