Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Хашке конвенције - Примена у пракси

19.05.2011.

Република Србија је ратификовала 9 хашких конвенција, потписала је 1 конвенцију: Хашки протокол о меродавном праву за обавезе издржавања од 23. новембра 2007.г., а у припреми за потписивање су:  

1. Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног  усвојења од 29. маја 1993. године;

2. Конвенције о међународној заштити пунолетних лица од 13.јануара 2000.године;

3. Конвенције о меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељског права и мера за заштиту деце од 19.октобра 1996.године.
 
Republic of Serbia has ratified 9 Conventions of the Hague Conference of Private International Law, and has signed one Convention:

Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations, in the procedure for signing are following Conventions:

1. Convention of 29 May 1993 on  Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption in Respect of Intercountry Adoption;

2. Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults;

3. Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction,Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children

Списак хашких конвенција
Преузми документ ( .doc )

ТЕКСТОВИ ХАШКИХ КОНВЕНЦИЈА КОЈИМА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРИСТУПИЛА (закони о потврђивању и уредбе).
Преузми документ ( .zip )

Закон о ратификацији хашког Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања из 2007. године
Преузми документ ( pdf формат )

Закон о потврђивању конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима
Преузми документ ( doc формат )

Закон о потврђивању конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима
Преузми документ ( doc формат )

Замолница по Конвенцији о достави
Преузми документ ( doc формат )

Замолница по Конвенцији о извођењу доказа
Преузми документ ( doc формат )

Упутство за примену нових хашких Конвенција
Преузми документ ( doc формат )

Резерве и изјаве земаља чланица на Конвенцију о извођењу доказа
Преузми документ ( doc формат )

Табеларни приказ - билатерални уговори и потписници конвеницје
Преузми документ ( xls формат )

Допис судовима о уписницима
Преузми документ ( doc формат )

Два пропратна акта
Преузми документ ( doc формат )

Међународна хашка мрежа судија
Преузми документ ( doc формат )


Судије из Републике Србије за контакт у међународној хашкој мрежи судија
Judges of the Republic of Serbia for the contact in the International Hague Network of Judges

1. Ђурђа Нешковић судија Вишег  суда у Београду (Judge of the High Court in Belgrade)
ТЕЛ. : +381 11 3083419
ФАКС.: +381 11 668 - 2771
Е- mail:  uprava@bg.vi.sud.rs

2. Маја Маринковић, судија Првог основног суда у Београду (Judge of the First Municipal Court in Belgrade)
ТЕЛ. : +381 62 809 54 09
ФАКС.: +381 11 360 - 1400
Е- mail: uprava@bg.os.sud.rs

Судије из Републике Србије за контакт у Хашкој мрежи, одлука ВСС
Преузми документ ( pdf формат )


Koнтакт у Министарству правде (Contact in the Ministry of Justice):

Снежана Ђурђевић, Министарство правде, шеф одељења за међуанродну правну помоћ у грађанским стварима (Head of Department for Internatonal Legal Assistance in Civil Matters)
ТЕЛ. : +381 11 3622 356
Е- mail: snezana.djurdjevic@gmail.com

Експерт - представник Републике Србије у мрежи експерата, која се формира под окриљем Хашке конференције за међународно приватно право, са циљем да се унапреди примена Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу и о сарадњи у материји родитељске одговорности и у погледу мера за заштиту деце од 19. октобра 1996. године
Сања Марјановић, асистент за ужу међународноправну научну област са Правног факултета Универзитета у Нишу

Еxpert form the Republic of Serbia for informal network of experts of the Hague Conference on Private International Law for further development of the initiative for discussion strategies and challenges in the implementation of the 1996 Convention.
Sanja Marjanovic, Teaching Assistant, Law Faculty of the University of Nis
TЕЛ. +381 18 500 201
ФАКС. +381 18 500 201
моб. + 381 64 187 0 189
E-mail : sanjamarjan@yahoo.com
Потписивање Хашког протокола на хашкој конференцији 18.04.2012.
Преузми документ ( doc формат )

Предлог Закона о потвђивању Хашког протокола
Преузми документ ( doc формат )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ