Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Информација о пријављивању промене презимена, телефона и адресе сталних судских тумача

9.02.2009.

Приликом сваке промене презимена, контакт телефона и адресе становања/пребивалишта стални судски тумач је у обавези да о насталим променама обавести Министарство правде, у чијој надлежности је вођење Регистра сталних судских тумача.

За промену презимена неопходно је доставити:

  • Молбу за промену презимена и
  • оверен Извод из матичне књиге венчаних.

За промену адресе неопходно је доставити:

  • Молбу за промену адресе (обавезно читко навести нову адресу)
  • оверену фотокопију личне карте.

    Наведена документа не смеју бити старија од 6 месецеи од дана подношења молбе.

Подношење молбе подлеже административној такси у износу од 200,00 динара (опширније).

Издавање новог решења на основу насталих промена подлеже административној такси у износу од 500,00 динара (опширније).

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ