Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ЛАКШЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА

7.11.2012.

На Међународној конференцији “Одрживи развој недовољно развијених подручја” која се одржала у Београду у организацији Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја, Гордана Стаменић државни секретар у Министарству правде и државне управе је истакла да то Министарство у оквиру својих надлежности реализује веома значајан пројекат који ће имати позитивне ефекте и на развој недовољно развијених подручја.

“Реч је о успостављању и развоју Централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига. Ради се о најважнијем сервису о грађанима у нашој земљи, који је уједно и највећа мрежа државних органа у Србији, јер обухвата више од 1.000 матичних подручја свих градова и општина. То свакако има велики потенцијал за модернизацију државне управе и посебно е-управе”, истакла је Гордана Стаменић.

 На скупу је истакнуто да је велики проблем што јединице локалне самоуправе са неразвијених подручја нису унеле своје податке у Централни систем. Велики проблем у том смислу за те јединице локалне самоуправе је недостатак материјалних средстава за обезбеђивање рачунарске опреме за своја матична подруја.

“Тај проблем је на срећу превазиђен кроз сарадњу Министарства правде и државне управе и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја. Канцеларија се обавезала да у наредном периоду обезбеди средства за набавку рачунарске опреме за та матична подручја”, рекла је Гордана Стаменић.

Она је истакла да је Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига најважнији сервис о грађанима у нашој земљи, који би у будућности поред електронског вођења матичних књига требало да садржи базе података и из других повезаних области, као информационе подсистеме. Повезивањем локалних самоуправа са неразвијених подручја на Централни систем, омогућило би се на овом подручју ефикасније обављање послова државне управе и јединица локалне самоуправе, што ће све у крајњем ефекту допринети бржем и лакшем остваривању права и интереса грађана.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ