Српски ћирилица Srpski latinica English

 

МАЛОВИЋ: НОВИ ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА НОВЕ ОБЛИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА

22.11.2010.

БЕОГРАД, 22. НОВЕМБАР

Министарка правде Снежана Маловић изјавила је да су новим Закоником о кривичном поступку предвиђени ефикасини механизми који ће омогућити да резултати у борби против организованог криминала буду још бољи и да криминалци ни на који начин не избегну одговорност.

Маловић је на завршној расправи о Нацрту законика о кривичном поступку изразила очекивање да ће текст будућег прописа у најкраћем року бити упућен Скупштини Србије на усвајање.

 «Савремено законодавство мора бити спремно да се ефикасно суочи са новим облицима криминалитета», рекла је Маловић наводећи да је Србија резултатима који су досада остварени у борби против организованог криминала доказала да реформу, која ће за резултат имати стабилно и независно правосуђе, спремно да одговори најтежим изазовима, спроводи правим путем.

Према њеним речима, у Нацрт су уграђени нови правни институти, као што су тужилачка истрага, споразум о признању кривице, ефикаснији системи редовних и ванредних правних лекова, који имају за циљ унапређење ефиксности кривичног поступка, заштите људских права и омогућавања суђења у разумном року.

Маловић је подсетила да се реформа кривичног поступка мора кретати у оквирима које је поставила Европска конвенција о људским правима и стандардима изграђеним у пракси Европског суда за људска права.

Она је указала да је јавна расправа о Нацрту Законика о кривичном поступку вођена је два месеца, а Министарство правде је формирало радну групу за израду тог предлога у септембру 2008. године.

Министарка је навела да ће коначну верзију Нацрт Законика добити након што у њега буду уграђене примедбе апелационих судова и адвокатских комора.

Председница Врховног касационог суда Ната Месаровић рекла је да нови ЗКП треба да допринесе да правда буде доступна свим грађанима и да обезбеди једнакост свим странкама и примену европских стандарда.

Она је додала да није у потпуности задовољна Нацртом, али је изразила очекивање да ће примедбе комисије Врховног касационог суда и осталих судова у Србији бити уважене.

Републички јавни тужилац Загорка Доловац указала је на нов институт , тужилачку истрагу, која значи да ће истраг бити поверена јавним тужилаштвима, уколико предложена решења буду усвојена.

«У јавним тужиоцима и њиховим заменицима има довољно професионалне снаге, воље и умећа да овај део поступка преузму на себе и, да логички и животно употпуне већ постојећи систем вођења преткривичног поступка», рекла је Доловац.

Јавну расправу о Нацрту законика о кривичном поступку организовало је Министарство правде Републике Србије у сардањи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Амбасадом САД у Београду.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ