Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Маловић: Закон о адвокатури по европским стандардима

2.04.2011.

БЕОГРАД, 02. април 2011. године - Предлогом закона о адвокатури, о којем ће Скупштина Србије расправљати на текућој седници, та професија биће уређена на модерним основама и у складу са европским стандардима,изјавила је  министарка правде Снежана Маловић.

У склопу процеса реформе правосуђа у Србији, адвокатура има значајно место и неопходно је да се та област што боље уреди, рекла је Маловић на међународном округом столу о Предлогу закона о адвокатури, који су организовали Адвокатска комора Србије и Министарство правде.

Маловић је истакла да је адвокатура у правној и политичкој  историји Србије одувек имала веома значајну улогу и била једна од носилаца развоја правног система.

"Без обзира на изазове с којима је била суочена, та професија показала је и доказала да је слободна и независна", рекла је Маловић.

Она је нагласила да се Предлогом закона адвокатура дефинише као независна и самостална делатност пружања правне помоћи физичким и правним лицима.

Маловић је рекла да јој је посебно задовољство што је Предлог закона о адвокатури "урадила сама струка", наводећи да је у његовој изради "учествовала Адвокатска комора Србије, у сарадњи са локалним коморама, без иједног
представника извршне власти".

Председник Адвокатске коморе Србије Драгољуб Ђорђевић, који је био на челу радне групе за израду новог закона, рекао је да је скуп добра прилика да се још једном чује о адвокатури у Европи, прописима Европске уније и положају
професије у земљама Европске уније.

Према речима Ђорђевића, најбоље је када адвокатура, а не држава, прилагоди обавезујуће норме, а најбитнији су независност професије и њена саморегулативност.

Предлогом закона адвокатура се дефинише као независна и самостална делатност пружања правне помоћи физичким и правним лицима.

Самосталност и независност адвокатуре остварује се самосталним и независним обављањем адвокатуре, правом странке на слободан избор адвоката, организовањем адвоката у адвокатске коморе, као самосталне и независне организације адвоката и доношењем општих аката од стране адвокатских комора, као и одлучивањем о пријему у адвокатуру и о престанку права на бављење адвокатуром, наводи се у предлогу новог Закона о адвокатури.

Посебну новину у закону представља да је услов за упис у именик адвоката положен адвокатски испит, а предвиђа и протек од најмање две године од престанка правосудне функције или јавне функције у органу управе, уколико је кандидат на таквој функцији био, а што је посебно значајно због спречавања сукоба интереса.

Новине представљају услови за упис адвоката страног држављанина, затим обавеза адвоката да се осигура од професионалне одговорности (што је у складу са препорукама Савета адвокатских комора Европе).

Адвокатска комора може закључити уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за све адвокате уписане у њен именик адвоката. Актом Адвокатске коморе Србије утврђује се минимална сума осигурања за штету од професионалне одговорности.

Законску новину представља решење да искључиво Адвокатска комора Србије води именик адвокатских ортачких друштава, а Адвокатско ортачко друштво може имати само једну адвокатску канцеларију и не може имати огранке.

Утврђено је право на правни лек против свих првостепених одлука које доносе адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Закон прописује да Адвокатска комора Србије оснива Адвокатску академију, као посебно тело задужено за сталну стручну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и лица запослених у адвокатским канцеларијама и друштвима.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ