Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Министар покренуо поступак за разрешење судије у случају \

13.11.2007.

Министарство правде саопштава да је министар правде Душан Петровић покренуо поступак за разрешење Катарине Ранђеловић, судије Општинског суда у Нишу због несавесног вршења дужности и одуговлачења решавања предмета против Томислава Гачића из Врања, монашко име Пахомије. Правоснажном пресудом суда у Нишу Гачић је ослобођен оптужбе за кривично дело блудне радње учињене према више малолетних лица мушког пола.

Утврђено је да суд није водио рачуна о наступању застарелости за два кривична дела услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења, као и да је у току вођења поступка за друга два кривична дела повређен закон, што је утврђено и одлуком Врховног суда Србије. Суд је био дужан да спроведе поступак без одлагања и да спречи сваку опструкцију.

Министар правде је упутио допис Надзорном одбору Врховног суда Србије, у коме су наведене чињенице које се односе на нестручан рад судије у овом предмету, као и допис Републичком јавном тужиоцу у вези са поступањем надлежног јавног тужиоца.

Министарство правде ће убудуће у свим случајевима у којима се утврди да су судије поступиле на несавестан начин и тиме угрозиле независност и углед суда и судијске функције, покренути поступке у складу са законом и својим надлежностима.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ