Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Министарство правде и Повереник за информације од јавног значаја позвали медије да не објављују личне податке судија - 26.2.2009. године.

2.03.2009.

Надлежни у Министарству правде Србије и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позвали су  медије да не објављују податке о судијама и судијским приправницима Трговинског суда које је им је доставила непозната особа.

Непозната особа, потписана као Н.М. послала је у среду медијима електронском поштом, са адресе на гмаил (џи-мејл) серверу, jeдан број личних листова судија и судијских приправника из Трговинског суда у Београду који садрже личне и професионалне податке.

Подаци из личних листова су по Закону о уређењу судова, службена тајна, и могу да се користе само у сврху примене Закона о уређењу судова и Закона о судијама односно у поступку избора и разрешења носилаца правосудних функција.  

Достaвљањем ради објављивања грубо су прекршене одредбе Закона о уређењу судова и Закона о заштити података о личности.

Имајући у виду да подаци из личних листова носе ознаку службене тајне изношење ових података у јавност захтева предузимање одговарајућих мера надлежних органа  ради утврђивања одговорности.

У саопштењу повереника Родољуба Шабића наводи се да достављање, односно објављивање таквих података представља поступак којим се без икаквог основа задире у њихову приватност и који је у грубој супротности са одредбама Закона о засстити података о лиццности.

"Није ми познато шта стоји иза овог поступка, али шта год да је мотив, сасвим је оццигледно да се ради о озбиљној, забрињавајућој повреди одредбе Закона. Подаци које садрже лични листови су, према Закону о уређењу судова, служ бена тајна", навео је Шабић.

Указао је да би, чак и да поменутим законом није утврђено да ови подаци представљају службену ,тајну њихово пласирање у јавност било недопуштено по одредбама Закона о заштити података о личности.

Оваква груба повреда права на зашиту података о личности увек је забрињавајућа, а посебно кад је почињена у важној правосудној институцији, навео је Повереник.

Он је оценио да овај догђај потврђује да у Србији нема свести о могућимм димензијама угрожавања приватности односно незаконите обраде података о личности, као ни димензија неодговорног односа органа власти према законом утврђеним обавезама које се односе на зашиту личних података од губитка, уништења, недопуштеног приступа, објављивања и сличног поступања.

Овај догађај, закључио је Шабић, треба схватити као још једно крајње озбиљно упозорење на то да је потребно посветити неупоредиво више пажње за стварање претпоставки које су нужне да би се обезбедила стварна примена Закона о заштити података о личности.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ