Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ПРАВОСУЂУ

14.10.2010.

Министарство правде је у сарадњи са Министарством финансија пажљиво размотрило све предлоге, у потпуности уважавајући тешко економско и материјално стање запослених, свесни да је неопходно учинити све како би се поправио материјални статус запослених.

Молимо вас да будете свесни реалних могућности буџета Републике Србије у време економске кризе и да је неопходно наћи целисходно решење, али пре свега реално оствариво. Не желећи да вам дајемо обећања која не можемо да остваримо, а желећи да вам помогнемо морамо да вам поновимо низ предлога, пре свега добронамерних , а за које сматрамо да су у овој тешкој економској ситуацији оправдани и прихватљиви:

1.  Министарство правде покренуло је иницијативу за повећање плата запослених државних службеника и намештеника тако да се од 1. јануара следеће године најмање плате повећају за око 30 посто уз истовремено смањивање највећих плата у државној администрацији, судству и тужилаштву.

У том циљу Министарство правде, Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Министарство финансија већ раде предлог измене закона којима се уређују плате у државној администрацији.

На овај начин распон између највеће и најмање плате у државној администрацији смањио би се са садашњих 1:9 на 1:5.5.
Прелог измене коефицијената а који се односе на повећања, са израчунатим износима нето плата понављамо у прилогу.

2.  Имајући у виду рационализацију броја запослених у судској и тужилачкој администрацији и повећан обим посла у условима реформе правосуђа, Министарство правде из прихода остварених наплатом судских такси ће свим запосленима у правосуђу до краја године исплаћивати додатну стимулацију у износу од по 3.000 динара у октобру, новембру и децембру.

3.  Имајући у виду да судијски и тужилачки сарадници обављају веома сложене послове, извршиће се измена правилника о систематизацији како би се у зависности од година радног искуства у струци разврстали у звања саветник и самостални саветник.

4.   С обзиром да аднинистративни, технички и други послови које обавља правосудна администрација обухватају широк круг задатака, извршиће се измена правилника о систематизацији а везано за разврставање запослених из звања млађи референт у референт, уз поштовање услова о радном искуству.

5.  Министарство правде ће покренути инисијативу за измену закона о платама државних службиника да би се прековремени рад исплаћивао месечно, а не тромесечно.

6.  Министарство правде ће строго контролисати да ли у складу са законом правосудни органи исплаћују запосленим државним службеницима и намештеницима додатке за додатно оптерећење на раду и додатке за остварене резултате рада.

7.  У Нацрту Закона о буџету за следећу годину, Министарство правде ће предложити за награде запослених износ од 440 милиона динара из прихода који би се остварили већом наплатом судских такси.

Министарство правде сматра да овим што је наведено у обавештењу учињен максимум напора да се и са позиција реалних могућности буџета и Министарства правде што више побољша материјални статус запослених у правосуђу. На јутрошњем састанку изнет је став да Министарство правде очекује позитиван одговор до 17 часова као и да штрајк у потпуности буде окончан са сутрашњим даном.

Уколико до 17 часова не добијемо позитиван одговор синдиката обавештавамо све запослене да се Министарство правде повлачи из преговора и да на жалост од једног задовољавајућег решења у условима тешке економске кризе ћемо доћи у ситуацију да до побољшања материјалног статуса неће доћи а што ће на жалост у пракси значити да због ребаланса буџета нећемо бити у могућности да исплаћујемо био какве стимулације.

Министарство правде

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ