Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Одговор Министарства правде на писмо госпође Верице Бараћ, председника Савета за борбу против корупције - 08.12.2008. године

8.12.2008.

РЕФОРМА ПРАВОСУЂА - ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СЕТА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА

Поштована,

Борба против корупције, владавина права и демократија представљају приоритете Владе Републике Србије, као и Министарства правде.

Министарство правде предузима све неопходне мере како би се обезбедило успостављање и јачање транспарентног, независног и ефикасног правосуђа, у складу са Националном стратегијом за реформу правосуђа. Министарство правде је свесно да реформа правосуђа може и мора да се спроведе у складу са стандардима Савета Европе и ЕУ, како би се обезбедио бољи и бржи приступ правди грађанима, задобило поверење грађана у правосуђе, обезбедио транспарентији рад правосуђа, као и спречила корупција у правосуђу.

Имајући у виду значај и тежину реформе правосуђа, Министарство правде је од самог почетка предузело све неопходне мере и кораке како би све релевантне правосудне институције, шира јавност и међународне организације биле укључене и дале свој допринос изради што квалитетнијих закона.

Радна група за утврђивање основних начела за израду системских закона, формирана од стране Комисије за спровођење Стратегије основана је 22.11.2006. године са задатком да припреми и утврди основна начела за израду системских закона којима се регулише област правосуђа, у складу са решењима утврђеним у Уставу Републике Србије, међународним стандардима и препорукама Савета Европе, као и искуствима земаља у транзицији. Након двадесет четири радна састанка радна група је израдила свеобухватна и на европским стандардима утемељена решења обједињена у документу који је послужио као основ за радне групе које су потом израдиле радну верзију Закона о Високом савету судства, Закона о судијама, Закона о Државном већу тужилаштава и Закона о јавном тужилаштву. Тиме се постигао жељени циљ да се процес реформе правосуђа настави као систематски, организован и континуиран.

На темељу Основних начела, Радна група за израду радне верзије нацрта закона о јавним тужиоцима и Радна група за израду радне верзије нацрта закона у вези са организацијом судства, формиране од стране Комисије за спровођење Стратегије наставиле су рад на изради законских текстова појединачних закона о Високом савету судства и Државном већу тужилаца, као и Закона о јавном тужилаштву.

Радна група за израду текста предлога Закона o јавним тужиоцима, формирана  од стране Комисије 16. априла 2007. године са задатком да припреми текст предлога закона којима се уређује организација тужилаштва, израдила је радну верзију Нацрта Закона о Јавном тужилаштву на основуусаглашених радних верзија Закона о Јавном тужилаштву радне групе Републичког јавног тужилаштва и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.

Радна група за израду текста предлога Закона у вези организације судства, формирана од стране Koмисије 16. априла 2007. године са задатком да припреми текст предлога закона којима се уређује организација судства. Овај радна група је израдила текст нацрта Закона о Високом савету судства, а за полазну основу су узети Закон о Високом савету правосуђа, Основна начела за судије, кометари експерата Савета Европе и Нацрт мишљења бр. 10 Консултативног савета европских судија под називом „Савет судства у служби друштва“.

Одељење за нормативне послове Министарства правде завршило је рад на пакету правосудних закона израдом Закона о судијама и Закона о уређењу судова.

Сви текстови нацрта закона прошли су више кругова консултација, радне групе су своје текстове упутиле Министарству правде и међународним организацијама на коментаре и сугестије, а Министарство правде је своје нацрте упутило релевантним правосудним институцијама и међународним организацијама на коментаре и сугестије, а потом је организован низ консултативних састанака и округлих столова на којима се дискутовало о појединачним решењима. Сви законски текстови послати су на експертизу Савету Европе, као и експертима Европске Комисије који су у Београду боравили у априлу месецу ове године. Такође, радне верзије закона су биле доступне широј јавности на веб страници Министарства правде.

У вези пакета правосудних закона одржан је велики број округлих столова и стручних расправа:

1. Округли сто „Основна начела за правосудне законе“ одржан је у хотелу Палас у Београду  28. фебруара 2007. године за 100 учесника.

2. Округли сто о Основним начелима организован је и са експертима Савета Европе у Бабама од  20. до 21. јуна  2007. за 30 учесника.

3. Округли сто „Важност увођења мерљивих и транспарентних критеријума за избор, напредовање, дисциплинску одговорност и разрешење судија и јавних тужилаца у Србији“ одржан је у хотелу Континентал у Београду  2. октобра  2007. године за 120 учесника.

4. Округли сто о Радној верзији закона о Високом савету судства  организован је и са експертима Савета Европе у Бабама од  20. до 23. новембра 2007. године за 30 учесника.

5. Округли сто о Радној верзији закона о Државном већу тужилаца и Радне верзије закона о јавном тужилаштву организован је и са експертима Савета Европе у Бабама од  5. до 6. новембра 2007. године за 25 учесника.

6. Округли сто о Радној верзији закона о Високом савету судства и Радне верзије закона о судијама организован је са експертима Савета Европе у хотелу М 21. фебруара 2008. године за 45 учесника.

7. Округли сто о пакету правосудних закона одржан је у Бабама са свим релевантним представницима правосуђа од  4. до 5. септембра 2008. године.

8. Јавна расправа „Презентација нових правосудних закона –Реформа правосуђа„ одржана је 29. октобра 2008. године, у Медија центру у Београду за 200 учесника.

9. Представници министарства учествовали су на округлом столу организованом од стране Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца „Позиција јавних тужилаца према Националној стратегији за реформу правосуђа и Уставу Републике Србије„ који је одржан 25. јуна 2007. године у просторијама Удружења.

Представници министарства учествовали су на округлом столу организованом од стране Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца „Критеријуми евалуације рада јавних тужилаца” који је одржан 1. јула 2008. године у Медија центру за 50 учесника.

Представници министарства учествовали су на последња три Управна одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на којима се расправљало о новим законима, а који су одржани 22. децембра 2007. године у хотелу „Парк“ у Ивањици, 18. и 19. април 2008. године у хотелу „Президент“ на Палићу и последњем који је одржан недавно 16. и 17. октобра у хотелу Каштел у Ечкој.

10. Представници министарства учествовали су на бројним округлим столовима организованим од стране Друштва судија Србије у току процеса израде закона, између осталог, Међународна конференција о вредновању рада судија одржана 18. јула 2008. године у Сава центру, Стручна јавна расправа –округли сто „Правосудни закони“ одржана 8. новембра 2008. године и ванредна скупштина Друштва судија Србије одржана 16. новембра 2008. год. на Правном факултету у Београду.

На изради сета закона о правосуђу активно су учествовали представници судова и тужилаштава различитих инстанци, као и струковних организација. Мишљења струковних организација су била од изузетног значаја приликом израде закона и великим делом су имплементирани у сет закона о правосуђу који се тренутно налазе у скупштинској процедури.

С поштовањем,

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Слободан Хомен

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ