Српски ћирилица Srpski latinica English

 

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА У БЕОГРАДУ О ПРИМЕНИ ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ГРАЂАНСКОПРАВНИМ АСПЕКТИМА МЕЂУНАРОДНЕ ОТМИЦЕ ДЕЦЕ

7.02.2011.

Београд - 3. 02. 2011. године.

Даме и господо, поштоване колегинице и колеге,
поздраваљам вас у име Министарства правде Републике Србије.

Изражавам своје велико задовољство што се уз подршку ТAIEX-a ова конференција одржава у Србији, у Београду. Користим прилику да посебно поздравим експерте  из ЕУ који ће учествовати у раду ове конференције и да им се захвалим на подршци у организовању овог скупа.
 
Ова конференција одржава се у години малог јубилеја, обзиром да је 1991.године у бившој СФРЈ донет закон о потврђивању хашке конвенције из 1980-те , а нешто више од 30 година прошло је  од њеног настанка. Данас, она представља једну од најзначајнијих и најшире прихваћених хашких конвенција, будући да су њене чланице 84 државе из свих делова света.

Република Србија придаје веома велики значај раду Хашке конференције и примени хашких конвенција које настају под њеним окриљем.

До сада су донети  закони о потврђивању  9 хашких конвенција.

Међутим, то није све.Задовољство ми је што могу да вас обавестим да је на иницијативу МП и МСП , прошле недеље, Влада Републике Србије основала Савет за међународно приватно право.Оснивање овог Савета је од значаја за поступак придруживања ЕУ, али и за наше грађане непосредно.

Чланови Савета су угледни професори правних факултета и експерти из државних органа. Савету ће председавати др Мирко Живковић, професор правног факултета Универзитета у Ниш, са катедре за међународно право.

Задаци Савета су:

1) да прати развој међународног приватног права и усклађеност домаћих прописа са међународним конвенцијама из области међународног приватног права донетим под окриљем Хашке конференције за међународно приватно право и других међународних организација и са другим прописима који представљају изворе међународног приватног права;

2) да разматра питања везана за приступање Републике Србије међународним организацијама које се баве међународним приватним правом;

3) да организује стручне расправе и даје стручна мишљења о потреби приступања Републике Србије међународним конвенцијама из области међународног приватног права, посебно оним које су од интереса за придруживање Републике Србије Европској унији и за остваривање слобода и права грађана из области које уређују те конвенције;

4) да даје стручна мишљења у погледу могућности преузимања у правни систем Републике Србије појединих решења из међународног приватног права Европске уније садржаних у  изворима права Европске уније;

5) да даје предлоге и стручна мишљења и учествује  у раду на припреми инструмената за потврђивање међународних конвенција из области међународног приватног права којима Република Србија приступа;

6) да даје стручна мишљења о усклађености домаћих прописа са међународним конвенцијама из области међународног приватног права које су потврђене или којима је потребно приступити, као и са изворима међународног приватног права Европске уније и да учествује у раду на отклањању евентуалних неусклађености;

7) да учествује у стручним расправама о примени конвенција из области међународног приватног права и појединих решења садржаних у изворима међународног приватног права;

8) да пружа стручну помоћ у спровођењу едукација у правосуђу и у државној управи у вези са применом потврђених конвенција из области међународног приватног права које организује Правосудна академија и друге установе и органи.

Поред оснивања овог Савета,стварању новог система међународног приватног права у Србији допринеће и нов Закон о међународном приватном праву, који би требало да буде довршен до јуна месеца ове године, у форми нацрта, а усвојен до краја године. Такође, томе ће допринети и регионалне иницијативе-рад на нацртима регионалних конвенција које би требало да регулишу одређена питања међународног приватног права или међународно правне помоћи, значајна за земље региона Југоисточне Европе које нису чланице ЕУ, уподобљавањем појединих решења из секундарних прописа ЕУ и др.

Примена хашке конвенције из 1980 .године је ,такође, сегмент међународног приватног права.

Њеној примени  расте значај у времену које је донело формирање нових држава у региону,бржи прекогранични промет људи,унапређење саобраћаја, пораст међународних бракова, али и олакшање поступка развода. Циљ хашке конвенције да обезбеди најбоље интересе деце кроз брз поступак успостављања пређашњег статуса детета , a доношењем  закона о потврђивању ове конвенције, Република Србија се приклонила овом циљу. Међутим, постоје проблеми у практичној примени конвенције у Србији, али и шире. Налазећи да сама конвенција не даје довољно инструмената за спровођење основног начела хитности и да постоје препреке у домаћем праву за њену ефикасну примену, МП се определило за оснивање радне групе за израду нацрта Закона којим ће бити разрађена правила поступка за примену хашке конвенције из 1980г., али и Европске конвенције (о признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања) из 1980.г. Радна група ће имати у виду и поједина добра решења из хашких конвенција од 1996. и 2000.г. О детаљима ћете бити обавештени у току конференције.

Захваљујем се члановима радне групе на досадашњем раду. Нацрт овог закона очекујемо до краја месеца, а његово усвајање у току ове године.

Очекујем да размена мишљења на овој конференцији,уз помоћ експерата из ЕУ разјасни неке дилеме и помогне у формирању завршног текста нацрта закона. Такође, очекујемо да ће непосредни контакти такође допринети бољој будућој комуникацији централних и правосудних органа у региону, поводом примене хашке конвенције, али и других.

Све учеснике конференције још једном поздраваљам и желим вам успешан рад и пријатан боравак у Београду.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ