Српски ћирилица Srpski latinica English

 

РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

17.06.2011.

1. Иницијатива Министарства правде Републике Србије у вези са конвенцијом о регионалном налогу за хапшење (pdf)
2. Образложење иницијативе о регионалном налогу за хапшење (pdf)
3. Иницијатива Министарства правосуђа Републике Словеније за приступање Лугано конвенцији (pdf)
4. Подршка Министарства правде Републике Србије иницијативи за приступање Лугано конвенцији (pdf)

1. Initiative of the Minister of Justice of the Republic of Serbia related to Regional Convention on arrest warrant (pdf)
2. Discusion on topic of the initiative for Regional arrest warrant (pdf)
3. Initiative of the Ministry of Justice of the Republic Slovenia related to accession to Lugano Convention (pdf)
4. Support of the Republic of Serbia to the initiative to accession to Lugano Convention (pdf)

Поводом покренутих иницијатива одраће се експертска регионална конференција у вези са Лугано конвенцијом, 19. и 20. јула у Сарајеву, уз организациону помоћ београдске канцеларије за правну реформу немачког GIZ-а, а средином октобра ће се одржати  експертска регионална конференција о регионалном налогу за хапшење, уз подршку TAIEX-a.

On the occasion of the initiatives will be organized an regional expert conference in related to the Lugano Convention, 19 and 20 July in Sarajevo, with organizational support of the Belgrade office of the Legal Reform - the German GIZ  and mid-October will be held regional conference of experts on regional arrest warrant, with the support of TAIEX.

Информација о значају Лугано конвенције (pdf)

Подршка ГИЗ-а (pdf)

Minutes CB Conference in Sarajevo
Преузмите документ (.doc)

Strategiepapier Cross Border Enforcement
Преузмите документ (.doc)


KOРИСНИ ЛИНКОВИ:
Пракса о примени Лугано конвенције
http://www.bj.admin.ch/content/bj/en/home/themen/wirtschaft/internationales_privatrecht/lugue2007.html

Информацијe са регионалног експертског скупа у Сарајеву
Преузми документ ( doc формат )
 

Записник са регионалног експертског скупа о прекограничном извршењу 19. и 20.7.2011.

Национални извештаји :


Албанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Хрватска
Србија

Извештај са  регионалне експертске конференције о прекограничном извршењу судских одлука и правосудној сарадњи у грађанским и трговинским стварима, одржане 28.11.2011.године у Београду

Преузми документ (.doc)

Conclusions of the expert meeting in the Hague
Преузми документ (.doc)

Explanatory Report to Sarajevo Convention, 7 December 2012
Преузми документ (.doc)

SARAJEVO CONVENTION revised version, 7 December 2012 (clean)
Преузми документ (.doc)


МИНИСТАРСКИ ФОРУМ ЕУ – ЗАПАДНИ БАЛКАН
Подршка ЕУ регионалној иницијативи Министарства правде за успостављање Регионалног налога за хапшење.
Преузми документ (.doc)


ТАIEX радионица о међународној правној помоћи у кривичним стварима у региону Западног Балкана
Workshop on judicial cooperation in criminal matters in South Eastern Europe

Агенда

Преузми документ (.doc)

Закључци са семинарa
Преузми документ - српски језик (.doc)
Преузми документ - енглески језик (.doc)

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

1. European Arrest Warrant: Actual challenges

Double criminality - Reasons for refusal and non-execution – proportionality
CHRISTIAN JOHNSON, head of department, Federal Office of Justice of Germany)

Европски налог за хапшење: Данашњи изазови
Двоструки криминалитет-разлози за одбијање и неизвршење-пропорционалност
Christian Johnson, šef odeljenjа, Федерално министарство правде Немачке
Преузми документ (.ppt)


2. Experience of the Republic of Slovenia in the implementation of European Arrest Warrant
ANA BUCAR BRGLEZ, Secretary, Sector for international legal assistance, Ministry of Justice of Slovenia

Искуства Републике Словеније у примени Европског налога за хапшење
Ana Bucar Brglez , Секретар, Сектор за међународну правну помоћ, Министарство правосуђа Словеније
Преузми документ (.ppt)


3. The European Judicial Network: A tool for judges and prosecutors
IANINA LIPARA, European Judicial Network Secretariat

Европска правосудна мрежа: Алат за судије и тужиоце
Ianina Lipara Европска судска мрежа
Преузми документ (.pdf)


4. Presentation of Atlas in criminal matters and possibilities for its implementation in the mode of RAW
LIPARA AND ELE MARIT EOMOIS, European Judicial Network Secretariat

Презентација Атласа у кривичним стварима и могућности његове примене у региону Југоистоцне Европе
Европска судска мрежа, Ianina Lipara i Ele Marit Eomois
Преузми документ (.pdf)


5. Forming of Judicial Network of the Western Balkans as per the model of European Judicial Network in Criminal Matters
VIRGIL IVAN, Regional Cooperation Council, South Eastern Europe

Стварање Правосудне мреже Западног Балкана по узору на Европску правосудну мрежу у кривичним стварима
RCC SEE, Virgil Ivan
Преузми документ (.ppt)


6. Issuing and enforcement of MLA requests in criminal matters – global and regional experiences
Analysis of status, best practices and recommendations for promotion of legal communication
DAVOR RAUS, UNODC
Преузми документ (.ppt)


7. Conflicts of jurisdictions and coordination meetings: Support of Eurojust to investigators and prosecutors in EU
EUROJUST, CRISTIANO RIPOLI

Конфликти правосуђа и састанци координације: подршка EUROJUST-a истражитељима и тужиоцима у ЕУ

EUROJUST, Cristiano Ripoli
Преузми документ (.ppt)


8. Making of criminal law in the EU: Actors and procedures
From Maastricht to Lisbon – EU competences –decision-making process – role of the European institutions - legislative procedures and instruments - direct and indirect effect – opt-ins and opt-outs –transitional periods
DR. ELS DE BUSSER, Max Planck Institute, researcher

Стварање кривичног закона у ЕУ: Актери и процедуре
Од Maastrichta до Лисабона-ЕУ надлежности-процеси доношења одлука-улога Европских институција-законодавне процедуре и инструменти-директни и индиректни ефекат-опт-инс и опт-оутс-прелазни период
Dr. Els De Busser Max Planck Insittut, истраживач
Преузми документ (.zip)


9. Issuing and enforcement of MLA requests in criminal matters in the Western Balkans region
Analysis of status and recommendations for promotion of legal communication
Gordana Janićijević, Southeast European Prosecutors Advisory Group, SEEPAG
Branko Stamenkovic , Republic Public Prosecutors Office

Издавање и извршење захтева за међународну правну помоћ у кривичним стварима у региону Западног Балкана
Анализа стања и препоруке у циљу унапређења правног саобраћаја
Гордана Јанићијевић , експерт SEEPAG-а
Бранко Стаменковић, Републичко јавно тужилаштво
Преузми документ (.ppt)
Усаглашени закључци са регионалне министарске конференције одржане 29. и 30. 11. 2011. године у Београду

Преузми документ - ћирилица (.doc)
Преузми документ - латиница (.doc)
Преузми документ - енглески (.doc)

Европски приручник о томе како издати Европски налог за хапшење
www.ejn-crimjust.europa.eu

Приручник за коришћење Европског правосудног атласа и контакт са Европском правосудном мрежом
Преузми документ (.doc)

Савет за регионалну сарадњу, Годишња конференција у Београду 2.11.2011.,закључци
Преузми документ (.doc)

Експертска радна група
Преузми документ (.pdf)

ТУЖИЛАЧКА МРЕЖА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА (информација)
Преузми документ ( doc формат )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ