Српски ћирилица Srpski latinica English

 

СУДСКИ ПОСЛОВНИК

1.10.2009.


За сугестије користити имејл: sposlovnik@mpravde.gov.rs

НАЦРТ СУДСКОГ ПОСЛОВНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СУДСКОГ ПОСЛОВНИКА
Преузми документ ( doc формат )

Судски пословник са изменама и допунама од сепетмембра 2011. године, пречишћен текст
Преузми документ ( doc формат )

Судски пословник о измени Судског пословника (објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/11 од 13. марта 2012. године)
Преузми документ ( pdf формат )

ПЛАН НАДЗОРА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Преузми документ ( doc формат )

Текст Судског пословника који је потписала министарка правде уз претходно прибављено позитивно мишљење председнице Високог савета судства
Преузми документ ( doc формат )

Презентација - ОДНОС СЕДИШТА СУДА И СУДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
Преузми документ ( ppt формат )

Прилог 1 - СТРУКТУРА СУДСКОГ ПОСЛОВНИКА
Преузми документ ( doc формат )

Прилог 2 - САДРЖАЈ СУДСКОГ ПОСЛОВНИКА
Преузми документ ( doc формат )

Прилог 3 - УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СУДА
Преузми документ ( doc формат )

Презентација - Примена информационо – комуникационих технологија у раду суда
Преузми документ ( ppt формат )

ЕЛЕКТРОНСКИ УПИСНИЦИ И ПОМОЋНЕ КЊИГЕ
Преузми документ ( zip формат )

Новине у Судском пословнику
Преузми документ ( doc формат )

Расподела предмета
Преузми документ ( doc формат )

Годишњи распоред послова и други посебни распореди
Преузми документ ( doc формат )

Први основни суд у Београду - Годишњи распоред послова
Преузми документ ( doc формат )

Основни суд у Новом Саду- Годишњи распоред послова
Преузми документ ( doc формат )

Одлука о привременом распореду послова
Преузми документ ( doc формат )

Председник суда-овлашћења и обавезе
Преузми документ ( doc формат )

Смернице за израду годишњег програма за смањење броја старих предмета
Преузми документ ( doc формат )

Пословање у судској јединици - анимација
Преузми документ ( ppt формат )

Одлука о распореду просторија у судској згради
Преузми документ ( doc формат )

Привремени распоред послова за поступање по хитним предметима Вишег прекршајног суда
Преузми документ ( doc формат )

Одлука о поступању по хитним прекршајним предметима- ДЕЖУРСТВA
Преузми документ ( doc формат )

Одлука о привременом плану рада Прекршајног суда у Београду
Преузми документ ( doc формат )

Одлука о привременом плану рада Вишег прекршајног суда
Преузми документ ( doc формат )

Апелациони суд у Новом Саду - Одлука о распоређивању у рад нерешених преузетих предмета
Преузми документ ( doc формат )


ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА за 2010.

- Апелациони судови

- Виши судови

- Основни судови

- Прекршајни судови

- Привредни судови
 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ