Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Усвојен Закон о ратификацији хашког Протокола о меродавном праву за обавезе издржавање из 2007. године

4.02.2013.

Народна скупштина 30.jaнуара 2013.г. усвојила Закон о ратификацији хашког Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања из 2007. године.

Хашки протокол о меродавном праву за издржавање усвојен је 2007. године. До сада га је ратификовала Европска унија која га примењује почев од 18. јуна 2011. године.

Ратификацијом Хашког Протокола  Република Србија учинила је да  Хашки Протокол ступи на снагу у међународноправном смислу  и тим чином наша држава учинила значајан помак у сарадњи са Хашком конференцијом за међународно приватно право.

Наведени Протокол установљава заједничке одредбе о меродавном праву за обавезе издржавања које проистичу из породичних односа, крвног сродства, брака и тазбинског сродства, укључујући и обавезу издржавања према детету, без обзира на брачни статус његових родитеља. Протокол усваја савремене тачке везивања за одређивање меродавног права. Пре свега, реч је о редовном боравишту повериоца издржавања као генералној колизионој норми.

Протокол се примењује , за сада, у 25 држава чланица (све сем Данске и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске).

Чланом 2 Протокола изричито је предвиђена његова универзалнa примена чак и ако је меродавно право државе нечланице, што значи да ће га и сâма Унија примењивати и у односу на треће државе.

У Нацрту закона о међународном приватном праву је предвиђено да се „Меродавно право за обавезе издржавања одређује на основу одредаба Хашког протокола о одређивању меродавног права“.

Ратификацијом овог Протокола Република Србија жели да створи систем међународног приватног права који ће     бити што ближи и сличнији системима међународног приватног права других држава света.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ