Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Уводна реч министарке Маловић поводом сета закона из области кривичног права - 17. јул 2009. године

20.07.2009.

Министарка правде Снежана Маловић је у Скупштини Србије, која је данас започела са усвајањем сета кривичних закона, у уводној речи истакла да предложени закони уводе новине у кривчно законодавство које би требало да повећају ефикасност и унапреде рад правосудних органа. Усвајањем ових закона биће створен нормативни оквир за наставак реформе правосуђа, прецизирала је министарка Маловић.

Најзначајније решење у Предлогу закона о сарадњи с Међународним кривичним судом ,којим се уређује поступак међусобне сарадње, представља начело забране истовременог вођења поступка. То значи, навела је министарка  да за иста кривична дела окривљени не може да одговара и пред домаћим и пред Међународним кривичним судом. Министарка је истакла да се изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција прецизније одређују неопходни услови за оне који руководе заводима и службама у заводима, као и рад одређених служби у заводима. Изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала предвиђено је оснивање посебног одељења за издржавање казне за осуђене за организовани криминал и у ово одељење навела је Маловић, неће бити упућивани сви правоснажно осуђени за кривчна дела организованог криминала, већ само они осуђеници за које се утврди да представљају опасност односно да могу наставити криминалну делатност. Министрака Маловић је рекла да се изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала проширује надлежност специјализованих државних органа за борбу против организованог криминала. Изменама и допунама Законика о кривичном поступку, према речима министарке, уводи се институт споразума о признању кривице, као и обавеза другостепеног суда  да одржи претрес и сам пресуди у случају када је већ једном укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење. Министарка је навела да се тужиоцу даје могућност да без сагласности суда одложии кривично гоњење за дела за која је запрећена казна до три године затвора, односно уз одобрење судског већа за дела за која је запрећено до пет година. Предвиђено је да сведок сарадник после стицања тога статуса и даље буде окривљени у поступку и обухваћен пресудом, а да ће му изречена казна бити умањена за пола, рекла је министарка правде. Министарка је навела да је предложеним изменама и допунама Кривичног законика предвиђено пооштравање казне за око трећину кривичних дела, међу којима су и силовање, обљуба над немоћним особама, децом, обљуба злоупотребом службеног положја, као и посредовање у проституцији. Према њеним речима, убиство носиоца правосудне функције или полицијског службеника, и генера лно, особа које обављају посао од јавног значаја, биће третирано као тешко убиство. Министарка је нагласила да се уводи ново кривично дело којим ће се кажњавати недозвољено јавно коментарисање судских поступака и ометање правде. Изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, по речима министарке, прецизирају се казнене одредбе за привредне преступе.

Уводну реч министарке правде Снежане Маловић можете преузети овде

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ