Vesti

 

Održana regionalna ekspertska konferencija o prekograničnom izvršenju sudskih odluka i pravosudnoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima

29.11.2011. Beograd, 28.11.2011. - Održana regionalna ekspertska konferencija o prekograničnom izvršenju sudskih odluka i pravosudnoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima, koju je organizovalo  Ministarstvo pravde. Na regionalnoj...  detaljnije

Pariz, 24.11.2011. - Ministarstvo pravde primljeno je za člana u Međunarodnoj uniji profesionalnih i sudskih izvršitelja.

28.11.2011. UNION INTERNATIONALE  DES HUISSIERS DE JUSTICE ET OFFICERS JUDICIARIES (UIHJ). Članstvo u Uniji izvršitelja preuzeće Komora izvršitelja odmah po osnivanju, naredne godine. Sporazum o prijemu u članstvo Unije potpisali su Vojkan...  detaljnije

POTPISAN UGOVOR O IZVRŠAVANjU KAZNI ZATVORA IZMEĐU SRBIJE I SLOVENIJE

30.11.2011. Beograd 30. novembra - Ministri pravde Srbije i Slovenije, Snežana Malović i Aleš Zalar, potpisali su danas u Beogradu Ugovor o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Ugovor će omogućiti da srpski državljani...  detaljnije

PRAVNA SIGURNOST ZA INVESTITORE

15.11.2011. Beograd, 15. novembar 2011. – Efikasan pravosudni sistem i zakoni iz te oblasti ključni su faktori za formiranje poslovnog ambijenta i zaštitu domaćih i stranih investicija, ocenjeno je danas na okruglom stolu o odnosu pravosuđa i...  detaljnije

REŠENjE O imenovanju sudskih veštaka od 02.11.2011

3.11.2011. Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o sudskim veštacima („Sl. gl. Republike Srbije“, br 44/2010) i člana 192. stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku  („Sl. gl. SRJ“, br 33/97 i 31/2001 i  „Sl. gl. Republike Srbije“, br 30/2010), rešavajući po...  detaljnije

REŠENjE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja od 02.11.2011

3.11.2011. Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o sudskim veštacima („Službeni glasnik RS”, br. 44/2010) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001 i „Službeni glasnik RS”, br. 30/2010), Ministar pravde doneo...  detaljnije

SPORAZUM IZRUČENjA DRŽAVLjANA MAKEDONIIJE I SRBIJE

29.11.2011. Beograd 29. novembar – Ministri pravde Srbije i Makedonije, Snežana Malović i Bljerim Bedžeti, potpisali su danas u Beogradu Sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Sporazumom je regulisano izručenje osumnjičenih za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i...  detaljnije

SRBIJA VIŠE NIJE UTOČIŠTE ZA KRIMINALCE

29.11.2011. Beograd, 29. novembar – U Srbiji je prekinuta veza između političkih struktura i organizovanog kriminala, što je bila karakteristika srpskog društva devedesetih, ocenio je predsednik Srbije Boris Tadić na otvaranju regionalne...  detaljnije

TAIEX radionica o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima u regionu Zapadnog Balkana

8.11.2011. 7. i 8. novembra u Beogradu, u organizaciji TAIEX i Ministarstva pravde, održan ekspertski skup na temu međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Razmatrana inicijativa Republike  Srbije o regionalnom nalogu za hapšenje,...  detaljnije

Završeni pregovori državnih delegacija Republike Srbije i Republike Makedonije o tri ugovora u oblasti pravosudne saradnje

10.11.2011. Dana 09. i 10. novembra 2011. godine u Beogradu održani su pregovori delegacije Republike Srbije i delegacije Republike Makedonije. Tom prilikom usaglašeni su i parafirani tekstovi Ugovora o pravnoj pomoći u...  detaljnije

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ