Vesti

 

OBAVEŠTENjE O USMENOM DELU ISPITA ZA IZVRŠITELjA - 12.10.2012.

12.10.2012. Usmeni deo ispita za izvršitelja će se održati dana 22.10.2012. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Ministarstva pravde i državne uprave u ulici Nemanjina 22-26, Beograd. Svi koji su zainteresovani da prisusutvuju polaganju usmenog dela ispita, mogu se prijaviti do...  detaljnije

ODLUČNA BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE

25.10.2012. Moramo se sistemski boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije i to na svim nivoima, poručio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković tokom današnjeg sastanka sa Jurijem...  detaljnije

OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA

26.10.2012. Na osnovu člana 7. Pravilnika o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, broj 74/11 i 81/11), Ministarstvo pravde i državne uprave objavljuje   OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA I Polaganje ispita za izvršitelja održaće...  detaljnije

POPRAVLjANjE STANjA U SRPSKOM PRAVOSUĐU – APSOLUTNI PRIORITET

12.10.2012. Ministarstvo pravde i državne uprave ima obavezu i dužnost da omogući pravnu sigurnost u Srbiji i stvori odgovornost pravosudnih institucija prema građanima, istakao je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, nakon današnje posete sudovima u Novom Sadu. Tokom posete...  detaljnije

POSETA AMBASADORA NORVEŠKE

4.10.2012. Danas je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković održao sastanak sa ambasadorom Norveške Nilsom Ragnarom Kamsvagom. Ministar Selaković je na sastanku govorio o rezultatima njegove posete Briselu i...  detaljnije

POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA - 17.11.2012

22.10.2012.   Na osnovu odredbi člana 176. stav 2. Zakona o javnom beležništvu («Službeni glasnik RS», broj 31/2011) i člana 2. stav 2. Pravilnika o javnobeležničkom ispitu («Službeni glasnik RS», broj 71/2011, 81/2011, 3/2012 i 78/2012), Ministarstvo pravde i...  detaljnije

PRINCIPI I KRITERIJUMI ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA

19.10.2012. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava usvojila je 17. oktobara 2012. godine, Principe i kriterijume za izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Principi i...  detaljnije

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

15.10.2012. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika završila je 15. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i...  detaljnije

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

21.10.2012. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona. Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na...  detaljnije

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

21.10.2012. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona. Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst...  detaljnije

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ