Vesti

 

DELEGACIJA OEBS NA SASTANKU SA MINISTROM PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

20.12.2012. Ministar pravde i državne uprave danas se sastao sa predstavnicima OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Peterom Burkhardom, zamenikom šefa Misije OEBS Polom Tidi i izvršnim savetnikom Đovanijem Gabasiem. Ministar Selaković je...  detaljnije

DRŽAVNI SEKRETAR DANILO NIKOLIĆ ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICOM OEBS-a ZA SLOBODU MEDIJA

19.09.2012. Juče je u Ministarstvu pravde i državne uprave, državni sekretar za poslove pravosuđa, Danilo Nikolić, održao sastanak sa predstavnicom OEBS-a za pitanja slobode medija Dunjom Mijatović, na kojem su razgovarali o stanju...  detaljnije

GASIMO POŽARE U SRPSKOM PRAVOSUĐU (GRADIMO PRAVOSUĐE ZA BUDUĆNOST)

29.11.2012. Preduzeli smo mere da spasimo pravosudni sistem i državu katastrofe u koju nas je gurnuo prethodni režim. Popravićemo haos koji je nastao usled korišćenja loših informacionih tehnologija u prošlosti. Gasimo požare i stavljamo nove nasipe, kako bi izgradili pravosuđe za budućnost,...  detaljnije

INFORMACIJA O PRESUDI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE (br. 60642/08)

9.11.2012. Presudom objavljenom 6. novembra 2012. godine, a koja predstavlja prvu pilot presudu donetu u odnosu na Srbiju,  Sud je sa 6:1 odbio prigovore Slovenije, Srbije i Makedonije u pogledu iscrpljivanja pravnih sredstva i sa istim odnosom glasova utvrdio da je Slovenije prekršila odredbe...  detaljnije

INTENZIVIRANjE SARADNjE MINISTARSTAVA PRAVDE SRBIJE I HRVATSKE

22.03.2012. Morović, 21. mart 2012. - Ministari pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Orsat Miljenić sastali su se danas u Moroviću u blizini srpsko-hrvatske granice. Na sastanku je razgovarano o unapređenju saradnje između dva ministarstva i svim drugim otvorenim pitanjima u oblasti...  detaljnije

Intenziviranje saradnje pravosudnih organa Srbije i Španije

12.04.2012. Madrid, 10. april 2012. – Predstavnici srspkog pravosuđa razgovarali su u utorak u Madridu sa španskim kolegama o intenziviranju saradnje Srbije i Španije u borbi protiv organizovanog kriminala kao i o konkretnim predmetima u vezi sa nedavno uhapšenim članovima «zemunskog...  detaljnije

IZLAZNE ZAMOLNICE - OBJAŠNjENjA I OBRASCI

13.07.2012. OBAVEŠTENjE o načinu sačinjavanja zamolnica u građanskim stvarima Zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći obuhvataju dostavljanje sudskih i vansudskih akata, izvođenje pojedinih procesnih radnji (saslušanje stranaka, svedoka, veštaka, uzimanje...  detaljnije

IZMENA SUDSKOG POSLOVNIKA U VEZI SA OVEROM POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA ILI ODBORNIKA

14.03.2012. Imajući u vidu potrebu izmene Sudskog poslovnika u delu koji se odnosi na overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor narodnih poslanika ili odbornika, odnosno kandidata za predsednika Republike, kao i overe potpisa na ugovorima i drugim izjavama koji se overavaju u skladu...  detaljnije

Javna rasprava o izmenama i dopunama zakona 2012

16.10.2012. 1. Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Ministarstvo pravde i državne uprave, saglasno Poslovniku Vlade, uputilo nadležnim organima na mišljenje. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika završila...  detaljnije

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILŠTVU

21.10.2012. Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava da će u ponedeljak, 22. oktobra 2012. godine sa početkom u 10 časova biti organizovana javna rasprava u vezi sa nacrtom predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o javnom tužilaštvu, koja će biti održana u Pravosudnoj akademiji,...  detaljnije

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ