Kontakt

Ministarstvo pravde i državne uprave
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

 


Sektor za pravosuđe: 011/3622-356

Odeljenje za nadzor u sudovima (pritužbe građana, prekršaji): 011/363-1740, 363-1078

informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 11.00-13.00 časova

Odsek za pravosudne profesije
(sudski veštaci, sudski tumači, izvršitelji i javni beležnici):

tel. 011/3622-342, 011/363-1133

 

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju: 011/3622-340
Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć: tel/faks: 011/ 3622-340
Transfer osuđenih lica i ekstradicije: tel/faks: 011/3622-352 i 3622-351

Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte: tel. 011/3345-671
011/3345-532

Sektor za materijalno-finansijske poslove: 011/3620-561
 
Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava:
011/3117-074

Sekretarijat ministarstva: 011/3622-345

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija: 011/3631-026

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom: 011/3622-460

Informacije o pravosudnim ispitima:
informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem e-mail: radomir.radulovic@mpravde.gov.rs i broja telefona 011/3631779

Kontakt s novinarima: 011/3620-497
Kontakt s novinarima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija: 011/3616-588


Prijemna kancelarija PISARNICE nalazi se u centralnom  holu ( Nemanjina 22-26) i radi od 8:30 do 16:30 časova.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ