Informator o radu


Informator o radu 2013. (ažuriran 20.02.2013. godine)
Preuzmi dokument (.pdf) 2.75 MB

Informator o radu 2012. (ažuriran 17.10.2012. godine)
Preuzmi dokument (.doc) 5,62 MB
Preuzmi dokument (.pdf) 1.79 MB

Informator o radu 2012. (ažuriran 30.04.2012. godine)
Preuzmi dokument (.doc) 4,15 MB
Preuzmi dokument (.pdf) 1.46 MB

Informator o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 2012. godina.
Preuzmi dokument (.doc) 2,14 MB
Preuzmi dokument (.pdf) 1.66 MB

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ