Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju obavlja poslove koji se odnose na operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji; vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti, reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; vrši reviziju korišćenja sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija; daje savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure, izrađuje izveštaje o nalazu interne revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocenama, obavlja i druge poslove neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ