Sekretarijat ministarstva

Sekretarijat Ministarstva obavlja:

  • poslove državne uprave koji su vezani za  kadrovska, finansijska i informatička pitanja,
  • vrši usklađivanje rada unutrašnjih jedinica,
  • saradnju sa drugim organima,
  • i druge poslove iz delokruga Sekretarijata Ministarstva.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ