Program rada

Program rada Ministarstva pravde za period od 01. januara do 31. decembra 2009. godine obuhvata planirane zakonodavne aktivnosti, kao i brojne organizacione i strukturne reforme koje će biti preduzete u tom periodu na izgradnji kapaciteta i jacanju institucija iz nadležnosti Ministarstva. Ovaj program pored planiranih aktivnosti sadrži i informacije o sredstvima koja će biti opredeljena za tu namenu, rokove i očekivane rezultate.

Program rada Ministarstva pravde za 2009. godinu
Preuzmi dokument (doc format)
Preuzmi dokument (pdf format)

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ