Tim Ministarstva pravde

Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave
El. pošta: kabinet@mpravde.gov.rs
Tviter nalog: https://twitter.com/selakovicnikola
Fejsbuk stranica: https://www.facebook.com/ministar.nikolaselakovic
telefon: 011/3616-548, 011/3616-549

dr Danilo Nikolić, državni sekretar
El. pošta: danilo.nikolic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3620-642

Gordana Stamenić, državni sekretar
El. pošta: gordana.stamenic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3613-654

Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra - Sektor za pravosuđe
El. pošta: ljiljana.blagojevic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3622-356

Milisav Čogurić, pomoćnik ministra - Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju
El. pošta: milisav.coguric@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3622-340

Čedomir Backović, pomoćnik ministra - Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte
El. pošta:  cedomir.backovic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3620-458

Slavica Jelača, pomoćnik ministra - Sektor za materijalno finansijske poslove
El. pošta: slavica.jelaca@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3622-345

Slavoljub Carić, pomoćnik ministra - Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
El. pošta: slavoljub.caric@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3114453

Vladana Jović, pomoćnik ministra - Sektor za državnu upravu
El. pošta: vladana.jovic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/2685-344

Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja
El. pošta: jasmina.benmansur@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3612-672

Đorđe Cvetinčanin, sekretar Ministarstva pravde i državne uprave
El. pošta: djordje.cvetincanin@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3622-345

Zoran Petrović, direktor – Upravni inspektorat
El. pošta: zoran.petrovic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/2684-520

Biljana Pavlović, direktor – Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom
El. pošta: biljana.pavlovic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/3616-572

dr Milan Stevović, direktor – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
telefon: 011/363-1026

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ