ATLAS PRAVOSUĐA REPUBLIKE SRBIJE

Stranica u pripremi 21.02.2011.
 

 

  ТЕМЕ
   
Pravni poredak
II Pozitivni propisi
III    Organizacija pravosuđa
IV  Sedišta, područja i kontakti
V Pravosudne profesije
VI  Nadležnost sudova
VII  Besplatna pravna pomoć
VIII Pokretanje sudskog postupka
IX Vremenski okvir za preduzimanje procesnih radnji u postupcima
X    Izvođenje dokaza i dokazna sredstva
XI Privremene mere i mere obezbeđenja
XII Pojednostavljeni i skraćeni postupci
XIII Izvršenje
XIV  Razvod
XV Roditeljska odgovornost
XVI Izdržavanje
XVII Stečajno pravo
XVIII  Alternativno rešavanje sporova
XIX  Dostavljanje
XX Naknade štete oštećenom u krivičnom postupku

 

 


   
 

Alati za međunarodnu pravnu pomoć
Tools for International Legal Assistance


Poštanski brojevi naseljenih mesta u Srbiji
http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/pronadji/rezultati-pretrage-PTT-broja.asp

Državni organi u Republici Srbiji
www.poverenik.org.rs

EVROPSKI PRAVOSUDNI ATLAS U GRAĐANSKIM STVARIMA
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm

Priručnik za korišćenje Evropskog pravosudnog atlasa i kontakt sa Evropskom pravosudnom mrežom
Preuzmi dokument ( doc format )

TUŽILAČKA MREŽA I MEĐUNARODNA SARADNjA (informacija)
Preuzmi dokument ( doc format )


KORISNI LINKOVI U REGIONU

Hrvatska
http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=572

Sudačka mreža u Hravtskoj
http://www.sudacka-mreza.hr/

Crna Gora
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo

Bosna i Hercegovina
http://www.mpr.gov.ba/sr/

Republika Srpska
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Pages/Default.aspx

Makedonija
http://www.pravda.gov.mk/

Albanija
http://www.justice.gov.al/

EVROPSKA UNIJA -  REPUBLIKA SLOVENIJA
http://www.mp.gov.si/

EVROPSKA MREŽA SUDIJA
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

Evropska pravosudna mreža (.doc)

Međunarodna haška mreža sudija (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ