Organizacija pravosuđa

III Organizacija pravosuđa


Prema Ustavu sudski sistem Republike Srbije čine sudovi opšte i sudovi posebne nadležnosti.

Zakon propisuje da su sudovi opšte nadležnosti osnovni sudovi, viši ,apelacioni i Vrhovni kasacioni sud.

-Osnovni sud se osniva za teritoriju jednog grada , odnosno jedne ili više opština. Prema Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava na teritoriji Republike Srbije postoje 34 osnovna suda. Izuzimajući Prvi osnovni sud i Osnovni sud u Boru, svi sudovi imaju od dve do deset sudskih jedinica izvan svog sedišta u kojima sude i preduzimaju druge sudske radnje ( član 3.ZSPSJT i član 19.stav 3. ZUS-a).

-Viši sudovi se osnivaju za područje je jednog ili više osnovnih sudova. On je neposredno viši za osnovi sud kada je to određeno zakonom ( član 14.stav 1.i član 15 stav 3. ZUS-a). U Republici Srbiji postoji 26 viših sudova.

-Apelacioni sud se osniva za područje više viših sudova i neposredno je viši za viši i osnovi sud ( član 14.stav 3. i član stav 15.stav 2. ZUS-a). Postoje 4 apelaciona suda sa sedištem u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu ( član 6.ZSPSJT-a).

-Vrhovni kasacioni sud je najviši republički sud, neposredno je viši za apelacioni sud .

Organizacioni dijagram http://arhiva.mpravde.gov.rs/cr/semaopste

Sudove posebne nadležnosti čine privredni sudovi , Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Visi prekršajni sud i Upravni sud.

-Privredni sud se osniva za teritoriju jednog ili više gradova , odnosno više opština ( član 14.stav 2. ZUS-a).

Postoji 16 privrednih sudova, dva privredna suda izvan svog sedišta imaju po dve sudske jedinice, od toga pet privredna suda imaju po jednu sudsku ili dve sudske jedinice.

-Privredni apelacioni sud se osniva za teritoriju Republike Srbije . Neposredno je viši za privredni sud ( član 13. stav 1. i član 15. stav 2. ZUS-a).

-Prekršajni sud se osniva za teritoriju grada , odnosno jedne ili više opština. Prekršajni sud može imati odeljenja izvan sedišta. U Republici Srbiji postoji 45 prekršajnih sudova.

-Viši prekršajni sud se osniva za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Viši prekršajni sud je neposredno viši za prekršajni sud ( član 13. i član 15. stav 2. ZUS-a i član 7. ZSPSJT-a).

-Upravni sud osniva za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. (član 13. stav 1. ZUS-a i član 8. ZSPSJT-a).

-Vrhovni kasacioni sud je neposredno viši za Privredni apelacioni sud,Viši prekršajni sud i Upravni sud ( član 15.stav1 ZUS-a).

Organizacioni dijagram http://arhiva.mpravde.gov.rs/cr/semaposebne

Obe vrste sudova su redovni i stalni sudovi, jer je isključena mogućnost osnivanja privremenih , prekih ili vanrednih sudova ( član 143 .stav 3. Ustava).

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ