Građanski zakonik


Informacija povodom radne verzije Građanskog zakonika

Komisija za izradu Građanskog Zakonika koju je formirala Vlada Republike Srbije je započela rad na kodifikaciji stvarno pravnih, obligacionih, porodičnih i nasledno pravnih odnosa, na osnovu dosadašnjih saznanja pravne nauke, poslovne i sudske prakse radi  usklađivanja važećeg zakonodavstva u oblasti građansko-pravnih odnosa u Republici Srbiji. U toku je priprema javne rasprave povodom prezentacije radne verzije Građanskog zakonika koja će se održati u septembru 2010. godine.

"Objavljivanjem treće sveske započela je javna rasprava, koja će trajati do kraja ove godine.

Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Građanjskog zakonika, Službeni glasnik 104/06
Preuzmi dokument ( pdf format )

Radna verzija Građanskog zakonika knjiga I
Preuzmi dokument ( pdf format )

Radna verzija Građanskog zakonika knjiga II
Preuzmi dokument ( pdf format )

Radna verzija Građanskog zakonika knjiga III
Preuzmi dokument ( pdf format )

Radna verzija Građanskog zakonika knjiga IV
Preuzmi dokument ( pdf format )

Obrazloženje - prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije
Preuzmi dokument ( pdf format )

OBAVEŠTENjE

Dana 16. maja 2012. godine održaće se javna rasprava o radnoj verziji Građanskog zakonikaa - knjiga III  (porodično pravo)  i knjiga  IV(nasledno pravo), u  "Palati Srbija" , sala "Jugoslavija"

Pregled novina u 3. i 4. knjizi prednacrta Građanskog zakonika
Preuzmi dokument ( zip format )


 

 

 

 

 

 Sve sugestije i komentari mogu se uputiti Komisiji za izradu Građanskog zakonika i Ministarstvu pravde putem mejla  javnarasprava.propisi@mpravde.gov.rs "

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ