Strategije u oblasti pravosuđa i anti-korupcijske politike

NACIONALNA STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

STRATEGIJA ZA REFORMU SISTEMA IZVRŠENjA ZAVODSKIH SANKCIJA U SRBIJI
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

STRATEGIJA ZA SMANjENjE PREOPTEREĆENOSTI SMEŠTAJNIH KAPACITETA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ