AMBASADOR FINSKE U POSETI MINISTRU SELAKOVIĆU

8.10.2012.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas je održao sastanak sa ambasadorom Finske Pekom Orpanom (Pekka Orpana), kako bi ga upoznao sa prvim koracima ministarstva u vezi sa prevazilaženjem teškog stanja u srpskom pravosuđu.

Ambasador Finske izrazio je veliku zainteresovanost za stanje u pravosuđu, kao i koji su to potezi Ministartsva pravde i državne uprave, koji će učvrstiti put Srbije ka Evropskoj uniji.

U toku sastanka ministar pravde i državne uprave upoznao je gospodina Orpana sa trenutnom situacijom u srpskom pravosudnom sistemu, navodeći da neće biti reforme "reforme" pravosuđa, već da se mora ići na brzo i efikasno ispravljanje grešaka. S tim u vezi, on je dodao da je prilikom svog boravka u Briselu, predstavio evropskim zvaničnicima naredne korake ministarstva u vezi sa rešavanjem ključnih problema koje ima pravosuđe u Srbiji.

Ministar je istakao da će u narednom periodu biti izrađene Strategija reforme pravosuđa za petogodišnji period, kao i pratećim Akcionim planom. Takođe, on je ukazao da su formirane radne grupe za izmenu i dopunu pravosudnih zakona koje, će svoje zaključke predstaviti građanima i stručnoj javnosti u drugoj polovini oktobra.

"Jedna od radnih grupa, upravo radi na izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, što će omogućiti mnogim mestima u Srbiji da dobiju sudove, a to se posebno odnosi na mesta blizu graničnih prelaza gde se odvija intezivna prekogranična trgovina", rekao je ministar Selaković.

Ministar pravde je naglasio da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, takođe, jedan od glavnih pririoriteta ministarstva, kao i Vlade Srbije. Plan je da se izradi nova strategija i novi akcioni plan, u izradu kojih će biti uključeni predstavinici svih relevantnih državnih organa - policije, Agencije za borbu protiv okorupcije i druge institucije.

Na kraju sastanka, ministar je istakao da ministarstvo mora da radi na ostvarenju dve grupe ciljeva - kratkoročnih, kako bi se najhitnije prevazišla kriza u pravosuđu, i srednjeročnih - koji će omogućiti Srbiji da ima stabilan, efikasan i jak pravosudni sistem u decenijama koje dolaze.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ