Analiza stanja bezbednosti u pravosudnim organima

21.06.2007.

Na osnovu statističkih podataka dobijenih od okružnih sudova o uslovima za obavljanje poslova pravosudne straže i o njihovoj tehničkoj opremljenosti u okružnim i opštinskim sudovima, utvrđeno je da je neophodno organizovati sudsku stražu u 150 objekata pravosudnih organa.

Analiza je pokazala da je od 731 radnog mesta sudskog stražara, koliko je sistematizacijom predviđeno, trenutno popunjeno 450 radnih mesta. Ovo ukazuje na činjenicu da je neophodno zaposliti još 281 lice koje će obavljati poslove pravosudnog stražara.

Ministarstvu pravde dostavljeni su i izveštaji o tehničkoj opremljenosti pravosudnih objekata metaldetektor vratima i ručnim mataldetektorima, na osnovu kojih je utrvđeno da samo tri okružna suda, od ukupno 25, nemaju vrata za detektovanje metala. Opštinski sudovi procenili su da zbog bezbednosti i njihovim objektima treba obezbediti izvestan broj metaldetektor vrata. Odluku o opravdanosti ove nabavke trebalo bi da donesu predsednici okružnih sudova u konsultaciji sa stručnim službama. Kada je reč o ručnim metaldetektorima, sudovi poseduju 184 ova uređaja, ali je neophodno nabaviti još 301 ručni detektor metala.

Izveštaj dostavljen Ministarstvu sadrži i podatke o broju vatrenog oružja, gumenih palica i drugih sredstava prinude, kao i o obučenosti pripadnika sudske straže. Podaci govore da je 348 stražara kvalifikovano da rukuje vatrenim oružje, dok njih 102 nije prošlo zakonom predviđenu obuku. Od vatrenog oružja pravosudni organi poseduju 95 pištolja, 86 gumenih palica i 73 lisice, što je po njihovim procenama znatno manji broj od neophodnog. Stoga sudovi potražuju još 566 pištolja, 606 gumenih palica i 607 lisica.

Na osnovu dobijene analize Ministarstvo pravde je već pismeno obavestilo sudove da izvrše popunu radnih mesta sudske straže. Finansijska sredstva za prijem radnika i za nabavku neophodne tehničke opreme obezbediće Ministarstvo pravde.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ