BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

1.09.2009.

 

 
     
Preuzmite letak na ćirilici
Preuzmite letak na latinici
Preuzmite brošuru na ćirilici
Preuzmite brošuru na latinici

 

 

RADNA VERZIJA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, ĆIR. 6.12.2011.
Preuzmi dokument ( .doc format )

RADNA VERZIJA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, LAT. 6.12.2011.
Preuzmi dokument ( .doc format )

Javna rasprava, 12.12.2011, Predstavljanje nacrta zakona
Preuzmi dokument ( ppt format )

Govor državnog sekretara Gordane Pualić
Preuzmi govor  ( doc format )

Komentar na tekst radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći možete dostaviti do 01. 09. 2012. godine na adresu javnarasprava.propisi@mpravde.gov.rs


Strategija razvoja besplatne pravne pomoći
Preuzmi dokument ( pdf format )

STRATEGY FOR FREE LEGAL AID SYSTEM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Preuzmi dokument ( .doc format )

Rešenje o osnivanju radne grupe
Preuzmi dokument ( .doc format )

Dopunsko rešenje RG
Preuzmi dokument ( .pdf format )

PROCESNI ZAKONI I ČLANOVI RELEVANTNI ZA ZBPP
Preuzmi dokument ( doc format )

Međunarodni standardi
Preuzmi dokument ( zip format )

Izvodi iz zakona u regionu
Preuzmi dokument ( zip format )

Iskustva u pružanju bpp u Holandiji
Preuzmi dokument ( zip format )

Promocija modela ombudsmana Katalonije u Srbiji
Preuzmi dokument ( zip format )

Praksa službi u jedinicama lokalne samouprave
Preuzmi dokument ( zip format )

Relevantni izveštaji - NVO i drugo
Preuzmi dokument ( zip format )

Praksa pravnih klinika
Preuzmi dokument ( zip format )

Projekat UNDP
Preuzmi dokument ( zip format )

Istraživanje CeSID-a
Preuzmi dokument ( zip format )

Odluka Ustavnog suda – pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava
Preuzmi dokument ( .doc format )

Ustavni sud Hrvatske i hrvatska odvjetnička komora
Preuzmi dokument ( doc format )

MODELI NACRTA ZAKONA O BPP
1BPP, Ministarstvo RG, nacrt
Preuzmi dokument ( .doc format )

2BPP, AKS, nact
Preuzmi dokument ( .doc format )

3BPP, CUPS, nacrt
Preuzmi dokument ( .doc format )

Diskusije na javnoj raspravi 12.12.2011. - transkript
Preuzmi dokument ( .doc format )

Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u toku javne rasprave
Preuzmi dokument ( zip format )

Radna verzija Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - posle javne rasprave
Preuzmi dokument ( .doc format )

Odluka Vlade o obrazovanju Saveta za  implementaciju Strategije razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji
Preuzmi dokument ( .pdf format )

Pravna ekspertiza Saveta Evrope na radni tekst Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od 24.01.2012.godine
Preuzmi dokument ( .doc format )

Opinion on the Draft Law on Free Legal Aid of the Republic of Serbia
Preuzmi dokument ( doc format )

Evaluation of Draft Serbian Legal Aid Act 2012
Preuzmi dokument ( pdf format )


Korisni linkovi
1. statistički podaci
 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ