CILj - OBJEKTIVNO, NEPRISTRASNO I NEZAVISNO PRAVOSUĐE

24.09.2012.

Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, stvaranje nezavisnog, nepristrasnog i jakog pravosuđa i dostupnost pravde svim građanima Srbije, moraju biti osnovni pririoriteti Ministarstva pravde i državne uprave, izjavio je danas ministar Selaković, nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske komisije, komesarom EU za proširenje i susedsku politiku Štefanom Fileom i generalnim direktorom Direkcije za proširenje EU Stefanom Saninom.

Ministar Selaković je istakao da u kratkom roku moraju biti realizovana tri osnovna cilja Ministarstva - vraćanje nereizabranih sudija i tužilaca i njihova reintegracija u srpsko pravosuđe, rešavanje velikog broja zaostalih, skoro zastarelih, predmeta, kao i izmena postojeće mreže sudova i tužilaštava. Ti ciljevi predstavljaju osnovu za dalji rad i ostvarenje ciljeva ministarstva u srednjem roku.

"Jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti sudija i tužilaca i stvaranje potrebnih mehanizama, kroz jačanje uloge Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, kao i uloge Pravosudne akademije, kao mehanizma za ulazak sudija i tužioca u sistem, jedina su prava osnova za objektivno, nepristasno i nezavisno pravosuđe", istakao je ministar Selaković i dodao da Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva moraju postaviti jasno definisane kriterijume za ocenu novoizabranih sudija i tužilaca, za jačanje disciplinske odgovornosti samih sudija i tužilaca, kao i jačanje mehanizama za ocenu te disciplinske odgovornosti.

"Pored stanja u pravosuđu, ključna tema ovog sastanka, bila je ono što je i glavni prioritet ove Vlade i Ministartsva pravde, a to je borba protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala. Dobili smo veliku podršku od Evropske unije za jačanje mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kakvu Srbija u toj oblasti u ovom trenutku nema", zaključio je ministar Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ