DELAGACIJA SVETSKE BANKE U ZVANIČNOJ POSETI MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

25.09.2012.

Državni sekretar za poslove pravosuđa Ministarstva pravde i državne uprave dr Danilo Nikolić zajedno sa pomoćnikom ministra za evropske integracije i međunarodne projekte Čedomirom Backovićem, primio je danas delegaciju Svetske banke.

Državni sekretar dr Danilo Nikolić zahvalio se predstavnicima Svetske banke Edgardu Moskueiru, Džonu Furnaru, kao i Srđanu Svirčevu na dosadašnjoj podršci i pomoći Svetske banke kroz donacije i ekspertski rad.

U toku sastanka državni sekretar je prisutnima ukazao na loše stanje u srpskom pravosuđu. On je naglasio da Ministarstvo pravde i državne uprave neće sprovoditi novu reformu, ali da se u najkraćem periodu moraju popraviti posledice zbog kojih trpi ceo sistem pravosuđa u Srbiji, kao i sami građani. Takođe, dr Nikolić je dodao da će ono što je urađeno dobro, kao što je Pravosudna akademija, to i ostati.

"Ministarstvo će sve učiniti da sudovi budu nezavisni, sudije samostalne i obrazovane, stručne i sposobne da odgovorno i nepristrasno primenjuju zakon i vrate poverenje građana u pravosuđe. Poštovaćemo pretpostavku nevinosti, a to ćemo tražiti i od drugih, kao i sve standarde koji garantuju ostvarenje ljudskih prava i sloboda. Sve ćemo učiniti da Srbija bude pravna država u kojoj će biti samo jedna vladavina, a to je vladavina zakona. ", rekao je dr Danilo Nikolić.

Predstavnici Svetske banke su na sastanku istakli da je potrebno izraditi Strategiju razvoja pravosuđa za slećih pet godina, kao i Akcioni plan za sprovođenje te strategije. Oni su naglasili da će Svetska banka pružiti Ministarstvu pravde i državne uprave svu neophodnu podršku za izradu istih.

Na kraju sastanku gospodin Edgardo Moskueira je rekao Svetska banka u prethodnim godinama nije imala komunikaciju na najvišem nivou sa ovim resornim ministarstvom i da se nada da će narednom periodu doći do poboljšanja saradnje.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ