Drugi sastanak Foruma partnera za pravosuđe – 06.07.2009. godine

6.07.2009.

Ministarka pravde  Snežana Malović učestvovaće na drugom sastanku Foruma partnera za pravosuđe koji će se održati 7. jula 2009. u 14 časova u Pravosudnom centru (Karađorđeva 48).

Forumu će prisustvovati i predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović i predsednik Državnog veća tužilaca Slobodan Radovanović.

Forum partnera za pravosuđe je telo na čijem je čelu Ministarstvo pravde u koje su uključeni predstavnici međunarodnih donatora i organizacija koje podržavaju proces reforme pravosuđa, kao i eksperti iz ove oblasti. Na sastanku Foruma biće reči o aktuelnim strateškim pitanjima koja se tiču statusa, smera i vizije procesa reforme pravosuđa. 

Cilj Foruma partnera za pravosuđe je da olakša proces integracije pravosudnog sektora u Evropsku uniju i unapredi rezultate pravosudnog sektora obezbeđivanjem okvira za strateški dijalog između ključnih aktera. Ovaj dijalog biće baziran na programima i rezultatima u reformi pravosudnog sektora, institucionalnom jačanju i modernizaciji, upravljanju učinkom pravosudnog sektora, kao i unapređenju koordinacije i delotvornosti pomoći upućene pravosuđu u Srbiji.

MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKE SRBIJE

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ