Funkcionisanje nove mreže sudova kroz primenu Sudskog poslovnika: izazovi pred novim predsednicima sudova - 28. decembar 2009. godine

28.12.2009.

Konferencija „Funkcionisanje nove mreže sudova kroz primenu Sudskog poslovnika: izazovi pred novim predsednicima sudova“,koju je Ministarstvo pravde organizovalo u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), održana je 28. decembra 2009. u Beogradu. Otvarajući skup ministarka pravde Snežana Malović istakla je da će novi sudski sudski poslovnik omogućiti efikasniji rad sudova u Srbiji, kao i ravnomernu i pravičnu opterećenost sudija.

Ministarka Malović je navela da se ubuduće neće događati da se u nekim sudovima postupak može okončati za pet meseci, dok u preopterećenim sudovima u sličnom predmetu to nije bilo moguće ni za pet godina. Ministarka je navela i da će novi poslovnik umanjiti mogućnost lokalnog uticaja na sudije, zbog čega će biti i manje sumnje u objektivnost i nepristrasnost sudija. Ona je istakla da će sve sudije u građanskim postupcima suditi na celom području suda, a u krivičnim postucima sudiće i sudije koje ne žive u tom mestu. Ministarka je napomenula i da da će svi predmeti i građanski postupci, koji su vođeni u opštinskim sudovima, od kojiih neki sada postaju sudske jedinice i  dalje ostati u njima, a da će i nove tužbe biti procesuirane u tim mestima i istim zgradama. "Jedino će krivični postupci biti skoncentrisani u sedištu osnovnog suda, gde će biti i sedišta nadležnih tužilaštava", pokasnila je ministarka pravde Snežana Malović. Ona je najavila i da se očekuje da do leta sledeće godine svi osnovni sudovi u Srbiji budu umreženi, a u toku naredne godine i sudske jedinice. Nata Mesarović,v.d. predsednice Vrhovnog suda Srbije, najavila je da bi do 2012. godine u svim sudovima trebalo da bude uveden sistem automatskog vođenja predmeta, koji već  postoji u trgoviskim sudovima čime je unapređena njihova efikasnost. Mesarović je ocenila da će uz novi poslovnik rad sudova biti brži i posebno istakla važnost uvođenja funkcije menadžera, koji će se baviti organizacijom posla u sudovima.

U prezentaciji novog Sudskog poslovnika učestvovao je i Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde i predsednik Radne grupe za izradu Sudskog poslovnika, Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije, Dejan Pašić, pomoćnik ministra pravde, Darko Vujanić, savetnik u Ministarstvu pravde,  Dušanka Marjanović, sudija Vrhovnog suda Srbije i Mirjana Tukar, predsednik Veća za prekršaje u Novom Sadu

Tekst novog Sudskog poslovnika objavljen je na ovom sajtu, kao i potrebne informacije za njegovu primenu.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ