GASIMO POŽARE U SRPSKOM PRAVOSUĐU (GRADIMO PRAVOSUĐE ZA BUDUĆNOST)

29.11.2012.

Preduzeli smo mere da spasimo pravosudni sistem i državu katastrofe u koju nas je gurnuo prethodni režim. Popravićemo haos koji je nastao usled korišćenja loših informacionih tehnologija u prošlosti. Gasimo požare i stavljamo nove nasipe, kako bi izgradili pravosuđe za budućnost, istakao je danas ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, na konferenciji „Kvalitet pravosuđa“.

 (Gradimo pravosuđe za mlade, za stručnost, za znanje, za ljude koji imaju volju i hrabrost da se bore protiv kriminala. Za ljude koji će pomoći svojoj zemlji, istakao je danas ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, na konferencije „Kvalitet pravosuđa“).

Ministar Selaković je naglasio da je srpsko pravosuđe veoma loše, jer već dve decenije vlada nebriga u pravosudnom sistemu. „Pre nekoliko godina jedna politička partija poželela je da napravi sopstveno pravosuđe. Sprovela je anticivilizacijski opšti reizbor, destkovala sudijske i tužilačke redove, a sudsku mrežu smanjila tako da je Srbija vraćena u kameno doba“, rekao je Selaković.

„Pravosuđe je jedan od temeljnih stubova demokratije i zato smo u proteklom periodu radili veoma naporno i imali gotova rešenja. Dupliraćemo broj osnovnih sudova, a nova mreža će biti pravljena po određenim kriterijumima, kao što su: konfiguracija terena, klima, broj stanovnika i broj predmeta“, ocenio je ministar i istakao je da je zadovonjan radom novih radnih grupa koje ni u kom ternutku nisu debatni klubovi  ili mesta na kojima se eksperimentiše zakonima.

Ovom prilikom, ministar Selaković je naglasio da našu zemlju čeka i reforma sistema krivičnog procesnog prava. Tim povodom će Ministarstvo pravde i državne uprave uputiti predlog Vladi da podržava koncept tužilačke istrage, što će omogućiti brže krivično gonjenje i kriminalce koji će za svoje zločine odgovarati.

„Mač pravde se mora oštriti! Cilj krivične pravde je da javno tužilaštvo ojača i da mu se daju ovlašćenja. To će rasteretiti sudove, a učiniocima lakših krivišnih dela omogućiti kraći postupak, bržu pravdu i rehabilitaciju, zaključio je ministar pravde Nikola Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ