Haške konvencije - Primena u praksi

19.05.2011.

Republika Srbija je ratifikovala 9 haških konvencija, potpisala je 1 konvenciju: Haški protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja od 23. novembra 2007.g., a u pripremi za potpisivanje su:  

1. Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog  usvojenja od 29. maja 1993. godine;

2. Konvencije o međunarodnoj zaštiti punoletnih lica od 13.januara 2000.godine;

3. Konvencije o merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljskog prava i mera za zaštitu dece od 19.oktobra 1996.godine.
 
Republic of Serbia has ratified 9 Conventions of the Hague Conference of Private International Law, and has signed one Convention:

Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations, in the procedure for signing are following Conventions:

1. Convention of 29 May 1993 on  Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption in Respect of Intercountry Adoption;

2. Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults;

3. Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction,Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children

Spisak haških konvencija
Preuzmi dokument ( .doc )

TEKSTOVI HAŠKIH KONVENCIJA KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA PRISTUPILA (zakoni o potvrđivanju i uredbe).
Preuzmi dokument ( .zip )

Zakon o ratifikaciji haškog Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja iz 2007. godine
Preuzmi dokument ( pdf format )

Zakon o potvrđivanju konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima
Preuzmi dokument ( doc format )

Zakon o potvrđivanju konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima
Preuzmi dokument ( doc format )

Zamolnica po Konvenciji o dostavi
Preuzmi dokument ( doc format )

Zamolnica po Konvenciji o izvođenju dokaza
Preuzmi dokument ( doc format )

Uputstvo za primenu novih haških Konvencija
Preuzmi dokument ( doc format )

Rezerve i izjave zemalja članica na Konvenciju o izvođenju dokaza
Preuzmi dokument ( doc format )

Tabelarni prikaz - bilateralni ugovori i potpisnici konvenicje
Preuzmi dokument ( xls format )

Dopis sudovima o upisnicima
Preuzmi dokument ( doc format )

Dva propratna akta
Preuzmi dokument ( doc format )

Međunarodna haška mreža sudija
Preuzmi dokument ( doc format )


Sudije iz Republike Srbije za kontakt u međunarodnoj haškoj mreži sudija
Judges of the Republic of Serbia for the contact in the International Hague Network of Judges

1. Đurđa Nešković sudija Višeg  suda u Beogradu (Judge of the High Court in Belgrade)
TEL. : +381 11 3083419
FAKS.: +381 11 668 - 2771
E- mail:  uprava@bg.vi.sud.rs

2. Maja Marinković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu (Judge of the First Municipal Court in Belgrade)
TEL. : +381 62 809 54 09
FAKS.: +381 11 360 - 1400
E- mail: uprava@bg.os.sud.rs

Sudije iz Republike Srbije za kontakt u Haškoj mreži, odluka VSS
Preuzmi dokument ( pdf format )


Kontakt u Ministarstvu pravde (Contact in the Ministry of Justice):

Snežana Đurđević, Ministarstvo pravde, šef odeljenja za međuanrodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima (Head of Department for Internatonal Legal Assistance in Civil Matters)
TEL. : +381 11 3622 356
E- mail: snezana.djurdjevic@gmail.com

Ekspert - predstavnik Republike Srbije u mreži eksperata, koja se formira pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, sa ciljem da se unapredi primena Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju i o saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i u pogledu mera za zaštitu dece od 19. oktobra 1996. godine
Sanja Marjanović, asistent za užu međunarodnopravnu naučnu oblast sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

Expert form the Republic of Serbia for informal network of experts of the Hague Conference on Private International Law for further development of the initiative for discussion strategies and challenges in the implementation of the 1996 Convention.
Sanja Marjanovic, Teaching Assistant, Law Faculty of the University of Nis
TEL. +381 18 500 201
FAKS. +381 18 500 201
mob. + 381 64 187 0 189
E-mail : sanjamarjan@yahoo.com
Potpisivanje Haškog protokola na haškoj konferenciji 18.04.2012.
Preuzmi dokument ( doc format )

Predlog Zakona o potvđivanju Haškog protokola
Preuzmi dokument ( doc format )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ