Informatička modernizacija sudova - 16. septembar 2008.

16.09.2008.

Pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić posetiće u utorak, 16. septembra 2008. godine Okružni i Trgovinski sud u Valjevu povodom informatičke modernizacije pravosudnih organa.

U 11.00 časova pomoćnik Dejan Pašić predaće računarsku opremu predsedniku Okružnog suda u Valjevu (Karađorđeva 48). Sudu će biti uručena 3 servera, 19 računara, kao i 30 uređaja za smeštaj podataka i neprekidno napajanje, mrežnih štampača velikog formata i mrežnih kancelarijskih štampača. Računarska oprema je donacija Evropske komisije koju sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj, a u okviru podrške reformi pravosudnog sistema Republike Srbije.

U 12.00 časova u Trgovinskom sudu u Valjevu (Karađorđeva 48) biće uveden Program za automatsko vođenje predmeta (AVP). Sistem AVP je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Republike Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID). Sistem preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima. Na ovaj način unapređuje se javnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima. Cilj uvođenja programa je jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja. Program za automatsko vođenje predmeta već se koristi u Trgovinskom sudu u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Zaječaru, a planirano je da do kraja ove godine bude u uveden u sve trgovinske sudove u Srbiji.

Pozivamo novinare i ekipe da zabeleže ove događaje i o tome informišu javnost.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ