INTENZIVIRANjE SARADNjE MINISTARSTAVA PRAVDE SRBIJE I HRVATSKE

22.03.2012.

Morović, 21. mart 2012. - Ministari pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Orsat Miljenić sastali su se danas u Moroviću u blizini srpsko-hrvatske granice. Na sastanku je razgovarano o unapređenju saradnje između dva ministarstva i svim drugim otvorenim pitanjima u oblasti međunarodne pravne pomoći, posebno kada je reč o pitanjima izručenja, preuzimanju izvršenja krivičnih presuda, kao i predmeta ratnih zločina.

Još jednom je istaknuta potreba procesuiranja svih ratnih zločina, kao i važnost regulisanja ovog pitanja međudržavnim sporazumom između Srbije i Hrvatske.

Ministri su se saglasili i da je neophodno da se u što kraćem vremenskom roku uklone zakonodavne i druge prepreke u obe države za efikasno procesuiranje i  saradnju na ovom području.

Malović i Miljenić su ocenili i da je saradnja ministarstava pravde, kao i pravosudnih organa Srbije i Hrvatske, poslednjih godina izuzetno napredovala, ali i da je treba u budućnosti intenzivirati.

Posebna tema razgovora je bio iskustvo iz Hrvatske u pregovorima sa EU, s posebnim osvrtom na poglavlje 23, koje se tiču pravosudja.

- Interesovalo nas je iskustvo Hrvatske, kako bismo se što bolje pripremili i otklonili eventualne nedoumice, koje se mogu pojaviti u samom procesu pregovora, što uključuje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima. Želili smo i da saznamo od hrvatskih kolega o njihovom iskustvu, kako bismo se bolje upoznali sa relevantnim pravnim tekovinama u poglavljima 23 i 24 kao i sa novim procedurama i zahtevima Evropske komisije tokom pristupnih razgovora, koji će biti postavljeni i pred insitucijama Srbije, kada započnu pregovori – objasnila je Malović.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ