Isplaćene otpremnine za 1050 zaposlenih u pravosudnim organima

25.01.2008.

Ministarstvo pravde saopštava da su isplaćene otpremnine za 1050 radnika koji su se dobrovoljno prijavili za prestanak radnog odnosa na  osnovu Akcionog plana za rešavanje viška zaposlenih u cilju sprovođenja racionalizacije u pravosudnim organima.

Ovaj Akcioni plan je, nakon uspešno okončanih pregovora sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Republike Srbije, Vlada usvojila 30. novembra 2007. godine.

Rok za prijavu za dobrovoljnu racionalizaciju je 31. januar 2008. godine.

Na osnovu efekata koji se ostvaruju sprovođenjem programa dobrovoljne racionalizacije, zaposlenima u pravosuđu biće isplaćivane stimulacije po kriterijumima koji su predloženi od strane predstavnika oba sindikata.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ