Javna rasprava o Radnoj verziji Zakona o parničnom postupku

21.07.2011.

Javna rasprava o Radnoj verziji Zakona o parničnom postupku održana je u četvrtak 14. jula u Palati„Srbija” u Beogradu. Radnu verziju Zakona o parničnom postupku izradila je Radna grupa formirana14. januara 2011. godine rešenjem ministra pravde.

Otvarajući skup državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da je izrada Zakona o parničnom postupku još jedan bitan korak u sprovođenju reforme pravosudnog sistema. Homen je podsetio da je ovaj zakon donet kao savezni, u bivšoj SFRJ još davne 1977. godine, kao i da je od tada pretrpeo 18 izmena.

Poseban cilj ove radne grupe bio je da se unapredi efikasnost i delotvornost postupka, da se smanje povrede čl. 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i suprotno tome afirmiše pravo na pravično suđenje i na suđenje u razumnom roku.

Radna verzija Zakona sadrži niz novih i modernih rešenja koji donose veću efikasnost, odnosno otklanjaju mogućnosti beskrajnog parničenja s neizvesnim trajanjem i troškovima. Tekst radne verzije Zakona sadrži i određen broj alternativa, kako bi se stručnoj javnosti omogućilo da se izjasni o dilemama i različitim mišljenjima u okviru same Radne grupe, što će sigurno doprineti kvalitetnijem zakonodavnom procesu i omogućiti da konačna rešenja budu usvojena u skladu sa potrebama prakse i na osnovu konsenzusa u struci.

Predloge, mišljenja i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti do 1. avgusta 2011. godine na adresu ivana.stojsic@mpravde.gov.rs Radna grupa će uzeti u obzir sve komentare, kao i ekspertizu Saveta Evrope, koja se očekuje sredinom avgusta.

Transkript audio zapisa sa Javne rasprave možete preuzeti ovde.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ