Javna rasprava o tekstu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije - Ponedeljak, 03. Mart 2008.

3.03.2007.

Ministar pravde Dušan Petrović otvorio je u petak, 29. februara 2008. godine, Okrugli sto na temu radne verzije Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je organizovalo Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji sa Savetom Evrope. 

Otvarajući javnu raspravu ministar Petrović je izjavio da je borba protiv korupcije prioritet Vlade Srbije i najavio skoro donošenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. On je naglasio da je veoma važno da Srbija dobije nezavisno telo koje će koordinirati borbu protiv korupcije i davati predloge za unapređenje rada. Ministar je, takođe, naveo da donošenje ovog zakona ni na koji način neće uticati na rad postojećih tela pozitivno ocenivši rad vladinog Saveta za borbu protiv korupcije i Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa.

Pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen ukazao je na to da, pored unutrašnjih interesa da se ovaj zakon donese, postoje i međunarodne obaveze Srbije, pre svega prema Savetu Evrope. Po njegovim rečima, usvajanje zakona predviđeno je za proleće ove godine, a njegova primena od 1. januara 2009. godine.

Svoju ekspertizu i komentare na tekst zakona izneo je i eskpert Saveta Evrope Drago Kos. Otvaranju javne rasprave prisustvovali su i ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Urštad, zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nađa Ćuk, kao i Piter Bah program menadžer Evropske agencije za rekonstrukciju.

Radnu verziju zakona izradila je ekspertska grupa sačinjena od predstavnika Ministarstva pravde, strukovnih udruženja i nevladinih organizacija.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ