KONAČNI REZULTATI JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA

29.10.2012.

Pismeni deo javnobeležničkog ispita, održanog 29.09.2012. godine položilo je 27 kandidata.

Na usmeni deo ispita, održanog 11.10., 12.10., 15.10. i 16.10.2012. godine, pristupilo je 26 kandidata, od kojih je:

- 19 kandidata položilo ispit (spisak kandidata sa završnim ocenama možete videti ovde)
- 6 kandidata će polagati popravni ispit
- 1 kandidat nije položio ispit
- 1 kandidat nije pristupio ispitu.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ