Konferencija “Deca u medijskom ogledalu” - 20. novembar 2009. godine

20.11.2009.

Ministarska pravde Snežana Malović učestvovala je na skupu „Deca u medijskom ogledalu“ koji je organizovao UNICEF, povodom dve decenije od usvajanja konvencije UN o pravima deteta. Ministarka Malović je ovom prilikom naglasila da će Ministarstvo pravde nastaviti da unapređuje zakonsku regulativu u oblasti zaštite dece od zlostavljanja, i dodala da posebno treba voditi računa o zaštiti dece u medijima, gde je ustanovljen veliki napredak, ali ostaje još mnogo toga da se uradi kako bi se deci garantovalo da efikasno ostvaruju svoja prava.

Ministarka Malović je navela da je u prethodnoj godini ostvaren značajan napredak u uspostavljanju pravnog okvira, čime možemo biti zadovoljni, ali ćemo na primeni zakonodavstva i dalje raditi kroz brojne obuke predstavnika pravosuđa i unapređenja mehanizama za njihovo efikasnije delovanje.
"Naš prioritet je da preduzmemo dalje akcije da pevaziđemo prepreke koje nam stoje na putu i da principe i ideale koje Konvencija proklamuje ostvarimo kroz opipljive rezultate", rekla je Malovićeva.

Ona je podsetila da je Srbija kao potpisnica Konvencije prihvatila da "prava deteta nisu nešto što država ili porodica daje detetu, već nešto što deci pripada samim rođenjem i da ova prava niko ne moze da im oduzme". "Praksa, nažalost, pokazuje da su upravo nedužna deca izložena teškim situacijama i sudbinama", rekla je Malovićeva navodeći da se time ugrožava pravo dece na život, opstanak i razvoj, što je u Konvenciji podignutio na nivo principa.

Potpredsednica vladinog Saveta za prava deteta Ljiljana Lučić najavila je izmene Zakona o porodici kojima će biti izričito zabranjeno fizičko kažnjavanje dece. Ove izmene su nužne pošto su analize pokazale da je nasilje nad decom u porastu od 2005. godine. Prošle godine više od 3000 dece bili su žrtve nasilja. U većini slučajeva radilo se o emocionalnom, a odmah zatim fizičkom nasilju nad decom. U najvećem procentu nasilje se dešava u porodici, a u 80 odsto slučajeva su počinioci otac, majka ili blizak srodnik. Prema rečima Ljiljane Lučić, izmene zakona pripremljene su u saradnji sa Savetom Evrope i organizacijom "Spasimo decu" i trebalo bi da budu usvojene po hitnom postupku krajem ove ili početkom iduće godine. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da tekstovi u kojima se govori o nasilju podstiču nasilje i pozvao novinare da ne daju veliki medijski prostor onima koji vrše nasilje nad decom. Dačić je rekao da se zbog senzacionalizma i tiraža stvara slika da je nasilje među mladima u drastičnom porastu i dodao da to dovodi do toga da javnost ne bude adekvatno informisana, a da se deca na taj način zloupotrebljavaju. Kometarišući podatak iz istraživanja da su u 70 odsto tekstova o deci i nasilju izvori državni organi, najčešće policija, Dačić je kazao da bi novinari trebalo da se ograniče na zvanične izvore.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ