Konferencija “Nacionalna strategija reforme pravosuđa- Šta predstoji?” - 14. i 15. septembar 2009. godine

15.09.2009.

Državni sekretar Slobodan Homen je, otvarajući konferenciju, naglasio da je u Srbiji završeno 95 odsto planirane reforme pravosuđa i da bi trebalo da bude doneta nova strategija koja će obuhvatiti plan za narednih pet godina.

Homen je istakao da je od 2006. godine usvojeno 35 zakona u ovoj oblasti i da bi nova strategija trebalo da bude posvećena sprovođenju zakona, smanjenju trajanja sudskih postupaka i bržem ostvarenju pravde.„U ovom trenutku sigurno je da su najveći problemi pravosuđa sporost sudskih postupaka i neefikasnost“, rekao je Homen i dodao da bi predstojeće izmene Zakonika o krivičnom postupku trebalo da doprinesu ubrzanju sudskih postupaka. Državni sekretar je najavio je da će do kraja godine biti predloženi novi zakoni o parničnom i o izvršnom postupku, koji će takođe uticati na ubrzanje i povećanje efikasnosti sudskih postupaka.Tokom jeseni poslanici će odlučivati i o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Srbije, nadležnostima državnih organa u postupcima za ratne zločine i o amnestiji, dodao je Homen. Takođe, on je ovom prilikom objavio i da je odlučeno da se iz Predloga zakona o tajnosti podataka brišu odredbe koje se tiču ograničenja za institucije Poverenika za informacije od javnog značaja, zaštitnika građana, Državne revizorske institucije. Kada je reč o drugom zakonu koji se sada nalazi u skupštinskoj proceduri - Predlogu zakona o pravosudnoj akademiji, državni sekretar je naglasio da je to prilika da se politika isključi iz procesa izbora sudija i tužilaca. Homen je objasnio da će svako ko želi da bude sudija morati da se javi na konkurs, slede dve godine obuke i ocenjivanja, a potom Visoki savet sudstva predlaže Skupštini Srbije najbolje kandidate sa rang liste. Ambasador Kanade Džon Morison je rekao da je za reformu pravosuđa u Srbiji i uspostavljanje nezavisnog i efikasnog sistema pravde, Kanada do sada obezbedila pet miliona dolara. Za uspostavljanje vladavine prava koja je suštinski značajna za održivi razvoj, Kanada je od 2003. godine uložila oko 400 miliona dolara u 800 različitih programa u Srbiji, rekao je Morison.

Ministarka pravde Snežana Malović je, u okviru zavšne sesije, ocenila da Nacionalna stragetija zareformu pravosuđa daje rezultate i naglasila da su ciljevi reforme efikasnije, odogovornije i nezavisno pravosuđe.

“Jedan od najvažnijih rezultate je donošenja paketa pravosudnih zakona, ali pred nama je ispit kako će se oni primenjivati” rekla je Malović i dodala je da je jedan od ključnih zadataka Ministarstva pravde da obezbedi nesmetan rad sudova u tužilaštva, i naglasila da je velika odgovornost na Visokom savetu sudstvai Državnom veću tužilaca. Ministarka Malović je istakla da se rezultati usvojenog paketa zakona mogu videti, i kao primer navela Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela.

Ona je navela das u ove zakonodavne aktivnosti važan preduslov za viznu liberalizaciju i dalje evropske integracije, Takođe, ministaka je istakla da su prioriteti ministarstva odlučna borbaprotiv organizovanog kriminala i korupcije, poboljšanje građansko-pravnog zakonodavstva, parničnog postupka i zakona o izvršenju sudskih odluka, omogućavanje boljeg ostvarivanja pravde za siromašne i socijalno ugrožene građane izradom i usvajanjem zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i dr.

Govor ministarke pravde Snežane Malović možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ